¿Tienes problemas para visualizar? Mira este boletín en tu navegador.

butlletí número 20

NOVEMBRE-DESEMBRE 2020

COVID-19

Anàlisi de l’oferta i la demanda de lloguer durant la covid-19 (gener-juliol 2020)

L’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, integrat a l’IERMB, ha publicat el Laboratori ‘L’oferta i la demanda d’habitatges de lloguer. Dades mensuals de portals immobiliaris. Juliol 2020’ on fa una anàlisi en profunditat del mercat del lloguer entre gener i juliol de 2020, amb especial atenció als mesos de confinament i post confinament per la Covid-19. El laboratori analitza dades …
Llegiu-ne més

Resiliència municipal davant la crisi de la covid-19 a la metròpoli de Barcelona

L'estudi "Resiliència municipal davant la crisi de la covid-19 a la metròpoli de Barcelona" recull i analitza les actuacions publicades dels 36 municipis que conformen l’àrea metropolitana de Barcelona durant el primer estat d'alarma per la covid-19. També inclou l'anàlisi de les accions de l'AMB i el seu suport als municipis metropolitans. Malgrat la invisibilització dels governs locals durant el …
Llegiu-ne més

Una aproximació als efectes socioeconòmics de la covid-19 a la metròpoli de Barcelona

L’informe “Una aproximació als efectes socioeconòmics de la covid-19 a la metròpoli de Barcelona” recull els primers resultats de les estimacions sobre desigualtat social i pobresa per l’any 2020 que ha realitzat l’Àrea de cohesió social i urbana. Aquestes estimacions se sumen a d’altres iniciatives d’innovació metodològica en els àmbits nacional i internacional amb l'objectiu d'informar amb rapidesa de l’impacte social …
Llegiu-ne més

Impacte de la crisi de la covid-19 en el mercat de treball metropolità de Barcelona

Publicat un nou Working Paper IERMB d’Economia, amb el títol “Impacte de la crisi de la covid-19 en el mercat de treball metropolità de Barcelona”, elaborat pel professor Joan Trullen (UAB), Vittorio Galletto, Marc Figuls i Sandra Aguilera, investigadors de l'IERMB. En l'informe s’estudien els efectes que la crisi econòmica derivada de la covid-19 ha provocat en el mercat de …
Llegiu-ne més

Covid-19 i infància a Barcelona: impactes en els drets de la infància i l’adolescència i respostes municipals

El virus de la Covid-19 no afecta de forma significativa els nens, nenes i adolescents, en canvi, les mesures que s’han pres per tal de contenir-ne els contagis, sí. Des de l’inici de la pandèmia hi ha hagut 7 drets dels infants d’especial rellevància que s’han vist afectats: el dret a una vida digna, el dret a l’educació, el dret a la salut, el dret a la família, el dret a ser protegit davant qualsevol forma de maltractament o violència, el dret a rebre una informació adequada i el dret al joc, al descans i al lleure.
Llegiu-ne més

Ricard Gomà presenta la ponència 'Resiliencia urbana en la ciudad post-covid'

El passat dia 14 de novembre de 2020, Ricard Gomà, director de l’IERMB, va participar en el Workshop 'Resiliencia urbana en la ciudad post-covid'. Aquest workshop es desenvolupa en el marc del European Master in Policy and Planning for Cities, Environment and Landscape (PPCEL), Universitat de Girona. Ponència de Ricard Gomà en la sessió inicial del seminari: "Tejiendo solidaridades urbanas". Podeu …
Llegiu-ne més

Sergio Porcel ha presentat la ponència de diagnosi i estimació de l'evolució de la pobresa infantil, en el nou context obert per la crisi de la covid-19

El passat dia 20 de novembre, l'equip de l’Institut Infància i Adolescència i Sergio Porcel, cap de l’àrea de Cohesió Social i Urbana de l'IERMB, es van reunir amb més de 60 representants polítics i tècnics de l’Ajuntament de Barcelona, en una jornada convocada per la Tinença d'Alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, amb l'objectiu d'alinear esforços en la lluita …
Llegiu-ne més

MÀSTER METRÒPOLI

S'inicia al gener 2021 la 4a edició. 

Segueix oberta la matrícula per mòduls.

DAVANTAL

Publicat l’informe “Una aproximació als efectes socioeconòmics de la covid-19 a la metròpoli de Barcelona”

L’informe “Una aproximació als efectes socioeconòmics de la covid-19 a la metròpoli de Barcelona” recull els primers resultats de les estimacions sobre desigualtat social i pobresa per l’any 2020 que ha realitzat l’Àrea de cohesió social i urbana. Aquestes estimacions se sumen a d’altres iniciatives d’innovació metodològica en els àmbits nacional i internacional amb l'objectiu d'informar amb rapidesa de l’impacte social …
Llegiu-ne més

RECERQUES I PUBLICACIONS

Article de Sergio Porcel i Fernando Antón a Scripta Nova

Sergio Procel i Fernando Antón, de l’Àrea de Cohesió Social i Urbana de l’IERMB, són els autors de l’article “Ciudad postindustrial y dinámicas socio-residenciales en España: un análisis comparativo de cinto metrópolis” que ha estat publicat a la revista Scripta Nova. Aquesta recerca estudia l'evolució de les principals metròpolis espanyoles partint del model teòric Quartered City i dels efectes socio-residencials …
Llegiu-ne més

Disponible en castellà el llibre “30 años de la Encuesta de Victimización del Área Metropolitana de Barcelona. Vigencia y uso de las encuestas de seguridad en las metrópolis”

L’àrea de convivència i seguretat urbana de l’IERMB va presentar el llibre “30 anys de l’Enquesta de Victimització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Vigència i ús de les enquestes de seguretat a les metròpolis”, ara disponible la versió en castellà. Accedint en aquest enllaç us podeu descarregar la versió digital.
Llegiu-ne més

Working Paper IERMB in Economics (20.01) “El Coste de la Vida en las Comunidades Autónomas, Áreas Urbanas y Ciudades de España”

En aquest treball s’estima el cost de la vida d’àrees subnacionals de l’economia espanyola: comunitats autònomes (CCAA), àrees urbanes funcionals (AUF), ciutats centrals d’aquestes AUF i les seves corones, a partir de les variables de renda familiar disponible per càpita i del cost de l’habitatge. Aquestes dues variables mostren una bona capacitat predictiva per a les paritats de poder …
Llegiu-ne més

Projecte de recerca EU SCOREwater, cas d’estudi de Barcelona: Desplegament de l’estació de mostreig del Poblenou

L’Àrea de Sostenibilitat Urbana de l’IERMB, conjuntament amb l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), Barcelona Cicle de l’Aigua, S.S (BCASA), , s::can Iberia i Eurecat Centre Tecnològic de Catalunya, són les principals institucions del projecte SCOREwater (www.scorewater.eu) que participen en el cas d’estudi de Barcelona. Els objectius de l'estudi de cas de Barcelona són: 1) Preveure i prevenir pertorbacions …
Llegiu-ne més

Els infants volen més temps lliure i més llibertat per decidir en què invertir-lo (Artícle d’Elisa Stinus al Diari de l’Educació)

Coincidint amb la Time Use Week, la 7a setmana dels horaris que el 2020 s’ha internacionalitzat, la investigadora col·laboradora de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona publica tres articles: a l’Ara Criatures, el Diari de l’Educació i el Diario.es. En ells explica que el temps és l’àmbit de menys satisfacció entre els infants de Barcelona, segons del programa de recerca …
Llegiu-ne més

JORNADES I SEMINARIS

Jornada “Pobresa i desigualtats en la infància a Barcelona”

Des de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona i l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona vam donar suport en l’organització d’una jornada de treball interna que reuneix una seixantena de càrrecs polítics i directius de l’Ajuntament de Barcelona per tractar la pobresa infantil. La nostra contribució ha estat tant en l’aportació de les últimes dades disponibles sobre pobresa infantil a la ciutat, com en l’esforç de transversalització d’aquesta important qüestió que l’Ajuntament ja ha qualificat de “prioritat inexcusable” 
Llegiu-ne més

Jornada "Transformem els patis escolars: més naturalitzats, coeducatius i comunitaris"

L’Institut Infància i Adolescència de Barcelona van presentar els 6 criteris per un bon pati en el marc de la jornada en línia “Transformem els patis escolars; més naturalitzats, coeducatius i comunitaris” convocada per l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de l’Educació de Barcelona. Els 6 criteris són resultat d’un procés de generació de coneixement encarregat per l’Ajuntament de Barcelona. Podeu …
Llegiu-ne més

ENQUESTES

PENDENT DE FINALITZAR 

Enquesta sobre l’assetjament sexual al transport públic 2020   

L’objectiu d’aquesta enquesta és conèixer la magnitud del problema en la xarxa de transport públic de l’àmbit de l’ATM de Barcelona.
 
Univers: dones i homes de 16 i més anys residents a l'àmbit territorial del Sistema Tarifari Integrat de l'àrea de Barcelona
Persones enquestades: 6.150 (Es realitzaran les entrevistes a dones usuàries o no usuàries de transport públic, i també a homes)
Data d'inici: 22/09/2020
Tipus d'equesta: telefònica (CATI), personal (CAPI)
Empresa de treball de camp: GESOP
Entitat promotora: L’organisme responsable d’aquesta operació és l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), i s’emmarca dins d’un conveni signat conjuntament amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l’Institut Català de les Dones
 
FINALITZAT 

Enquesta de Mobilitat en dia Feiner (EMEF 2020)   

L’objectiu de l’EMEF és conèixer les pautes de mobilitat en dia feiner (de dilluns a divendres no festius), de la població de 16 i més anys resident a l’àmbit territorial del Sistema Tarifari Integrat de l’àrea de Barcelona.
 
Univers: població de 16 i més anys resident a l'àmbit territorial del Sistema Tarifari Integrat de l'àrea de Barcelona.
Persones enquestades: 10.100
Data d'inici: 28/09/2020
Data de finalització: 13/11/2019
Tipus d'equesta: telefònica (CATI) i en línia (CAWI)
Empresa de treball de camp: GESOP
Entitat promotora: Autoritat del Transport Metropolità de l'àrea de Barcelona i Institut d'Estadística de Catalunya
 
 

Enquesta de Condicions de Vida (ampliació mostra Catalunya) 

L’objectiu és obtenir informació sobre els ingressos i les condicions de vida de les llars catalanes amb l’objectiu de disposar d’indicadors de pobresa, exclusió social i desigualtat, i poder-los comparar amb els indicadors europeus.
 
Univers: població resident en habitatges familiars de Catalunya
Persones enquestades: 2.784 llars
Període treball de camp: octubre-desembre 2020.
Mètode de recollida d’informació: de manera excepcional, aquesta edició es realitza a partir del mètode CATI amb suport CAWI
Entitats promotores: Institut d’Estadística de Catalunya, amb la col·laboració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, i compta amb el suport de l'Instituto Nacional de Estadística (INE).
FINALITZAT  

Enquesta sobre relacions veïnals i convivència als barris (ECAMB) 2020

L’objectiu principal de l’ECAMB és recollir informació sobre les relacions de convivència i els conflictes que es donen a les escales i comunitats de veïns i als barris de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, així com detectar i caracteritzar processos de discriminació. 
Univers: població de 16 i més anys resident als 36 municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Persones enquestades: 5.400
Data de finalització: 23/12/2019
Tipus d'equesta: Personal (CAPI)+ Telefònica (CATI)
Empresa de treball de camp: GESOP
Entitat promotora: AMB, Ajuntament de Barcelona

CAMINAR DE L'INSTITUT

Carles Donat al XV Col·loqui de Geografia Urbana

Carles Donat, investigador de l’Observatori Metropolità de l'Habitatge Barcelona, integrat a l’IERMB, dijous dia 19 de novembre de 2020 a les 17:30h va presentar la ponència “Segregación residencial y recursos municipales. El caso de los sistemas urbanos del arco metropolitano de Barcelona” en el marc del XV Col·loqui de Geografia Urbana. Aquest any el col·loqui va tenir com a títol: “La reconfiguración …
Llegiu-ne més

Marta Murrià, Cristina Sobrino, Carlos González i Albert Sales al “I Congreso Internacional sobre Seguridad y Ciudadanía”, organitzat en el marc del Comitè d’Investigació sobre Sociologia Jurídica i Criminologia de la FES

El passat dia 25 de novembre de 2020, Marta Murrià, Cristina Sobrino i Carlos González, de l'àrea de convivència i seguretat urbana, van presentar les ponències: "Factores de inseguridad en los barrios de Barcelona" i "El papel de las encuestas de victimización en tiempos de big data". Albert Sales, investigador de l'IERMB, va presentar la ponència “Entre el rechazo y la compasión: las personas sin techo …
Llegiu-ne més

Vittorio Galletto a la “I Reunión Virtual de Estudios Regionales”

El passat divendres dia 27 de novembre de 2020 entre 13 i 14h, Vittorio Galletto, el cap de l’àrea d’economia de l’IERMB, va presentar el pòster amb el títol “El Coste de la Vida en las Comunidades Autónomas, Áreas Urbanas y Ciudades de España” fet juntament amb Àlex Costa (Ajuntament de Barcelona); Jaume García (Universitat Pompeu Fabra); Josep Lluís Raymond (Universitat …
Llegiu-ne més

Marc Martí participa al webinar de “Servicios digitales y gobernanza metropolitana”

El passat dia 2 de desembre de 2020 a les 15h, Marc Martí, el cap de l’àrea de Governança i polítiques públiques de l’IERMB, va participar a l’últim de la sèrie de webinars “Servicios digitales y gobernanza metropolitana” organitzats per IBEI amb la col·laboració del Centre d’Études Européennes de Sciences Po. Aquest últim webinar va tenir com a títol “Gobernanza regulatoria y …
Llegiu-ne més

Mari Corominas, a la “Time use week”

La investigadora de l’IIAB, Mari Corominas, ha participat a la taula “què en diuen infants i joves sobre el seu temps i els usos que en fan?” dins la Time Use Week, la setena setmana dels horaris que aquest 2020 s’ha internacionalitzat. Corominas ha explicat que el temps és l’àmbit de major insatisfacció entre els infants de Barcelona, tal i com es despren de l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància de Barcelona, en el marc del programa Parlen els nens i nenes.
Llegiu-ne més

Vittorio Galletto participa al Workshop “Towards a Fast Economic Recovery? How Large Metropolis and its Municipalities can Mitigate the Socio-Economic Impact of Covid-19”

El passat dimecres dia 16 de 2020 a les 10h, Vittorio Galletto, el cap de l’Àrea d’Economia Regional i Urbana de l’IERMB, va ser un dels ponents de la taula rodona “Com pot ser la recuperació econòmica a les grans àrees urbanes?” conjuntament amb Elisabet Viladecans-Marsal (Catedràtica d’Economia a la Universitat de Barcelona (UB) i Directora de la Càtedra UB en …
Llegiu-ne més

L’IIAB fa aportacions al Repositori d’Avaluacions de Polítiques Públiques d’Ivàlua

L’Institut Infància i Adolescència publica els resultats de les diferents avaluacions de polítiques públiques que ha dut a terme al nou repositori impulsat per l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Es tracta d’un nou repositori que contribueix positivament a la generació de coneixement i a posar en valor la necessitat d’avaluar per orientar millor les polítiques públiques.
Llegiu-ne més

L'INDICADOR DEL MES

1.414

accions de resposta dels municipis de l’AMB enfront la covid-19

Segons l’estudi “Resiliència municipal davant la crisi de la covid-19 a la metròpoli de Barcelona”, de l’àrea de Governança i Polítiques Públiques de l’IERMB, al llarg de la primera onada de la pandèmia (març-juny 2020) els 36 municipis de l’AMB han desenvolupat un total de 1.414 actuacions de resposta, tractant-se, en el 84,5% dels casos, d’accions noves. Les actuacions s’han classificat en 6 grans d’àmbits i 15 mesures-tipus. El 86% d’aquestes 1.414 han tingut un caràcter mitigador; el 66,2% s’han centrat en l’àmbit de la inclusió social; el 45,6% s’han articulat per mitjà de la provisió de serveis; i el 4,2% han implicat també altres nivells de govern.
---
© 2017 INSTITUT D'ESTUDIS REGIONALS I METROPOLITANS DE BARCELONA
Darse de Baja - Editar tu suscripción