N.65 – CIUTATS ENFRONT L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA: CLAUS PER UNA TRANSICIÓ JUSTA