Volver a publicaciones

El treball de camp de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2006

Título de la revista o publicación: 

Autores: 

Elena Sintes, Pedro López, Carlos Lozares, Metritxell Perramon, Sergio Porcel, José Luis Flores IERMB

Año: 2008

Páginas: 85

ISSN: 2013-7435 (versión en línea)

ISSN: 2013-0309 (versión impresa)

ISBN: 978-84-88068-92-7

En aquesta publicació s’aborda tot el procés de confecció de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, des de l’organització general que es plantegen les institucions promotores de l’operació estadística fins a l’obtenció d’una base de dades preparada per a ser utilitzada en els successius anàlisis de resultats.

El seu contingut s’estructura en cinc articles que responen a les cinc etapes principals d’un procés de treball de camp: plantejament general (Elena Sintes), confecció de la mostra (Pedro López y Carlos Lozares), organització d’equips de camp (Meritxell Perramon), control de qualitat (Sergio Porcel) i construcció de la base de dades (José Luis Flores).

Editorial: Institut d’estudis regionals i metropolitans de Barcelona
Lloc d’edició: Barcelona
Any d’edició: 2008
Col·lecció: Metodologies i recerques, 1
Pàgines: 85

Descarga el artículo El treball de camp de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2006