Volver a publicaciones

Aeroports i Globalització

Autores:

  • Germà Bel i Xavier Fageda

Fecha de realización:
11/2006

Resumen:

El dèficit d’infraestructures que pateixen algunes regions, com per exemple Catalunya, ha estat considerat per les corresponents institucions polítiques, econòmiques i socials un dels obstacles més rellevants per a poder afrontar amb garantia els reptes que comporta la progressiva globalització de l’economia. Per tant, convé destacar la importància de les infraestructures aeroportuàries en la mesura que l’avió té un pes molt important i creixent en la mobilitat de les persones en trajectes de mitjana distància i quasi exclusiu en trajectes de llarga distància.

Els professors Germà Bel i Xavier Fageda de la Universitat de Barcelona, amb el recolzament de l’IERMB, analitzen l’excepcionalitat del model espanyol de gestió centralitzada dels aeroports i les implicacions que es deriven d’aquesta pels aeroports ubicats en les diferents regions espanyoles. A més, també realitzen un anàlisi exhaustiu de l’oferta del tràfic aeri de llarga distància a Europa per establir una relació de causalitat entre la dotació de vols intercontinentals directes i el creixement econòmic d’una determinada àrea urbana.