Volver a publicaciones

Mobilitat i exclusió social: un nou repte per a les administracions locals

Título de la revista o publicación: 

Autores: 

Àngel Cebollada i Carme Miralles-Guasch


  Año: 2004

  Páginas: 45

  El treball es proposa fer aflorir la relació entre mobilitat i exclusió social, rellegint la mobilitat a partir de la implicació social de cada mitjà de transport i de l’abast territorial de la seva oferta.

  Editorial: Diputació de Barcelona
  Lloc d’edició: Barcelona
  Any d’edició: 2004
  Dipòsit Legal: B-45561-2004

  En la següent URL trobareu el text sencer de la publicació:

  http://www.diba.es/innovacio/fitxers/Sintesi9.pdf