Go back to publications

Distritos industriales, innovación tecnológica y efecto I-distrito: ¿Una cuestión de volumen o de valor? [Investigaciones Regionales, núm. 30. Tardor 2014]

Authors:

   • Vittorio Galletto
    Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
   • Rafael Boix Domènech
    Departament d’Estructura Econòmica, Universitat de València.

Publication date:
12/2014

Resume:

 • L’efecte I-districte estableix l’existència d’eficiència dinàmica en els districtes industrials marshallians en la forma d’un diferencial positiu d’innovacions respecte a la mitjana de l’economia. La hipòtesi ha estat validada empíricament per al cas de la innovació tecnològica, mitjançant l’ús d’indicadors de patents. Les investigacions empíriques han assumit que tots els tipus de figures patentables (models d’innovació, patents nacionals, EPO, WIPO) tenen el mateix pes independentment del seu valor efectiu o esperat de mercat, el que pot ser discutible donades les diferències en cobertura, protecció i cost de cada figura. En aquest article qüestionem l’existència de l’efecte I-districte quan se li assigna a cada patent el seu valor potencial esperat. Com prediu la tesi de l’efecte I-districte, l’efecte diferencial sobre la mitjana es manté fins i tot en presència de la ponderació, el que descarta que el districte industrial s’especialitzi només en patents de baixa qualitat. No obstant això, en ponderar les innovacions, la primacia del districte industrial com a sistema productiu local més innovador es pot veure superada per altres sistemes productius locals.Publicat a Investigaciones Regionales. Núm. 30. Tardor 2014

  http://www.aecr.org/images/ImatgesArticles/2014/12/02Galletto.pdf