Back to studies

Anàlisi dels impactes de les plataformes logístiques sobre el territori

Any de realizació: 2005 - 2006

Equip: Joan López (coord.), Anaís Tarragó, Neus Domingo i Carles Donat

Institució: Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, S.A. (CIMALSA)