Back to studies

Integració i harmonització de les bases de dades històriques (1985-2011) de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població

Any de realizació: 2014

Equip: Sergio Porcel, Lara Navarro, Manel Pons, Alícia Sánchez

Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu d’aquest treball és la construcció d’una bases de dades integrada de tot el període cobert fins a l’actualitat per l’Enquesta de condicons de vida i hàbits de la població (1985-2011)