Back to studies

L’objectiu d’aquest estudi és analitzar els principals indicadors de la delinqüència i de la seguretat ciutadana en els municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Any de realizació: 2014

Equip: Marta Murrià (coord.), Carlos González, Elisabet Queralt, Albert Cónsola, Núria Ruiz, Manel Pons, Francesc Coll

Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona