Back to studies

L’Àrea o la comarca metropolitana de Barcelona. Una unitat territorial integrada amb fortes relacions d’interdependència entre els seus municipis

Any de realizació: 2003

Equip: Josep M. Vegara (dir.), José Luís Flores

Institució: Fundació Carles Pi i Sunyer