Back to studies

L’organització territorial del sistema sanitari a la Regió Metropolitana de Barcelona

Any de realizació: 2004 - 2005

Equip: Joan López (coord.) i Josep Báguena

Institució: Consorci Sanitari de Barcelona

L’objectiu d’aquest estudi és identificar el nivell de cobertura territorial de la població a la xarxa sanitària pública amb l’objecte de detectar possibles disfuncions presents i futures.