Back to studies

Pla Director Urbanístic Metropolità. Informe-diagnòstic econòmic

Any de realizació: 2015

Equip: Antonio Garrido (dir.), Vittorio Galletto (coord.), Sandra Aguilera, Marc Fíguls, Francesc Coll

Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu d’aquest estudi és establir la situació actual i tendències de futur del context econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en la perspectiva de l’elaboració del Pla Director Urbanístic Metropolità.

Més informació del PDU Metropolità en el següent enllaç:

Pla director urbanístic metropolità (PDU)