Back to studies

Anàlisi de la interacció entre l’evolució de l’activitat econòmica i la planificació urbanística al territori metropolità

Any de realizació: 2015

Equip: Vittorio Galletto (dir.), Sandra Aguilera, Marc Fíguls, Francesc Coll

Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu d’aquest estudi és analitzar la relació i la interacció permanent entre territori i activitat econòmica, tenint especialment en compte les necessitats del mercat, els emplaçaments, la capacitat del territori per assumir espais de reconversió de l’activitat econòmica, les necessitats orientades a la modernització i actualització de la indústria (reindustrialització), i el perfil de les demandes del territori arran dels nous escenaris econòmics (economia del coneixement, etc.).