Back to studies

Pla Director Urbanístic Metropolità. Informe-diagnòstic social

Any de realizació: 2014-2015

Equip: Sebastià Sarasa, Carlos Delclós, Lara Navarro-Varas, Fernando Antón Alonso, Sergio Porcel, Jenniffer Thiers, Carlos González, Marta Murrià

Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu d’aquest estudi és subministrar dades i claus interpretatives dels canvis sociodemogràfics que contribueixin a orientar les bases del Pla Director Urbanístic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Més informació del PDU Metropolità en el següent enllaç:

Pla director urbanístic metropolità (PDU)