La segregació espacial de la pobresa a Catalunya: estructura i dinàmica de la desigualtat social

Funding entity: RecerCaixa

Participating entities: Universitat Pompeu Fabra, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Duration of the project: 01/01/2013 al 03/02/2015

Main investigator: Sebastià Sarasa

Researchers at IERMB: Sergio Porcel López, Lara Navarro-Varas, Francesc Coll Pujol

Amount funded: 66.530,50€

More information: