Proyecto INFAPOST: Diagnóstico y propuestas de intervención sobre el bienestar, desigualdades y necesidades socioeducativas de la población infantil y adolescente tras la COVID-19

Funding entity: Ministeri de Ciència i Innovació a través de la convocatòria 2020 d’ajuts a projectes d’I+D+i (REF: PID2020-119011RB-I00)

Participating entities: Universitat del País Basc, Euskal Herriko Unibertsitatea, Universitat de Huelva, Institut Infància i Adolescència de Barcelona-IERMB, Universitat Pablo de Olivade (Sevilla), Universitat de Cádiz, Fundació Pere Tarrés-Universitat Ramon Llull (Barcelona)

Duration of the project: 36 mesos (entre 2021-2024)

Main investigator: Naiara Berasategui (Universitat del País Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea) i Iván Rodríguez-Pascual (Universitat de Huelva)

Researchers at IERMB: Mari Corominas Pérez

Amount funded: 51.304€ gestionats per la Universitat del País Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea

More information: Project link