Proyecto eHealthLit4Teen. Ecologías de aprendizaje en salud mental en adolescentes de Barcelona. Contenidos y formatos de comunicación a través de redes sociales

Entidad financiadora: Ministeri de Ciència i Innovació a través de la convocatòria 2021 d’ajuts a projectes d’I+D+i (REF: PID2021-127129OB-I00)

Entidades participantes: Universitat Oberta de Catalunya, Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts, Institut Infància i Adolescència de Barcelona-IERMB

Duración del proyecto: 36 mesos (entre 2022-2025)

Investigador principal: Eulàlia Hernández Encuentra (Universitat Oberta de Catalunya)

Investigadores del IERMB: Mari Corominas Pérez

Importe: 99.583€ gestionats per la Universitat Oberta de Catalunya

Más información: Enlace al proyecto