Proyecto eHealthLit4Teen. Ecologías de aprendizaje en salud mental en adolescentes de Barcelona. Contenidos y formatos de comunicación a través de redes sociales

Entitat finançadora: Ministeri de Ciència i Innovació a través de la convocatòria 2021 d’ajuts a projectes d’I+D+i (REF: PID2021-127129OB-I00)

Entitats participants: Universitat Oberta de Catalunya, Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts, Institut Infància i Adolescència de Barcelona-IERMB

Durada del projecte: 36 mesos (entre 2022-2025)

Investigador principal: Eulàlia Hernández Encuentra (Universitat Oberta de Catalunya)

Investigadors de l’IERMB: Mari Corominas Pérez

Import: 99.583€ gestionats per la Universitat Oberta de Catalunya

Més informació: Enllaç al projecte