Back to studies

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona

Any de realizació: 2013-2014

Equip: Carles Donat, Albert Cónsola, Alicia Sánchez

Institució: Ajuntament de Barcelona

El present treball és un dels passos previs per a l’elaboració del Pla d’Habitat de Barcelona 2014-2020. En primer lloc, s’analitzen les principals dinàmiques demogràfiques i econòmiques que afecten a les necessitats d’habitatge, així com el parc d’habitatges i els seus principals dèficits. També s’estudies els principals mecanismes del mercat de l’habitatge i com aquests deixen exclosa una part significativa de la població.