Back to studies

Avaluació integrada de la mobilitat sostenible de la població de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Any de realizació: 2015

Equip: Joan Marull (dir.), Elena Domene (coord.), Maire Pérez, Manel Pons, Francesc Coll

Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu d’aquest treball és implementar un sistema integrat d’informació, anàlisi i comunicació dels impactes de polítiques de mobilitat sobre el medi ambient i les persones, en termes de salut i benestar de la població, que tingui en compte les dinàmiques socioeconòmiques i territorials de l’AMB. Aquest sistema ha d’ajudar a aconseguir un sistema de mobilitat que es basi en un equilibri entre la protecció ambiental, la prosperitat econòmica i la integració social.

En els següents enllaços us podeu descarregar l’informe:

Avaluació integrada de la mobilitat sostenible Part I

Avaluació integrada de la mobilitat sostenible Part II