Back to studies

Delimitació dels centres històrics en els municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Any de realizació: 2000 - 2001

Equip: Ramon Arribas (dir.)

Institució: Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya