Back to studies

Anàlisi dels sectors agroalimentari i farmacèutic de la província de Barcelona

Any de realizació: 2004

Equip: Joan López (dir.)

Institució: Diputació de Barcelona