Back to studies

El funcionament del metabolisme urbà metropolità: Indicadors d’eficiència territorial

Any de realizació: 2015

Equip: Joan Marull (dir.), Elena Domene (coord.), Francesc Coll, Núria Ruiz, Alicia Sánchez

Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu principal del treball és analitzar i construir coneixement sistemàtic en relació a les dimensions social, econòmica i ambiental que donen lloc al funcionament metabòlic de l’actual sistema metropolità. A partir de les millors bases de dades disponibles i realitzant una selecció d’indicadors que incloguin aquestes tres dimensions a l’AMB, es vol donar compte del metabolisme metropolità en els darrers anys (abans i en plena crisi econòmica), de les relacions que es donen entre les diferents dimensions, i dels canvis d’aquestes relacions al llarg del temps.

En els següents enllaços us podeu descarregar l’informe:

El funcionament del metabolisme urbà metropolità Part I

El funcionament del metabolisme urbà metropolità Part II