Back to studies

El paper de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el sistema europeu de ciutats: La megaregió Barcelona-Lió

Any de realizació: 2015

Equip: Joan Marull (dir.), Elena Domene (coord.), Marc Fíguls, Vittorio Galletto, Francesc Coll, Jordi Llobet, Manel Pons, Alícia Sánchez

Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

Els objectius d’aquest estudi són: 1.- analitzar els canvis socioeconòmics i socioambientals de les megaregions europees en el període 1992-2012; 2.- determinar les variables que han condicionat el desenvolupament d’aquestes xarxes de ciutats; i 3.- analitzar els factors estratègics de sostenibilitat per la megaregió Barcelona-Lió en el context europeu.

En el següent enllaç us podeu descarregar l’informe:

El paper de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el sistema europeu de ciutats: La megaregió Barcelona-Lió