Back to studies

L’impacte de la reforma educativa sobre la xarxa escolar del municipi de Mataró

Any de realizació: 1995

Equip: José Luis Flores i Joan López (dirs.)

Institució: Ajuntament de Mataró