Back to studies

Enquesta de mobilitat en dia feiner 2014 (ampliació de mostra al municipi d’Igualada)

Any de realizació: 2014-2015

Equip: Maite Pérez, Núria Pérez, Jorge Cátedra, Manel Pons, Elisabet Queralt

Institució: AMTU

L’objectiu d’aquest estudi és l’ampliació de mostra de la EMEF-2014 a fi que els resultats siguin estadísticament significatius per als municipis d’Igualada.