Back to studies

Enquesta de mobilitat en dia feiner 2014 (ampliació de mostra als municipis de El Masnou, Granollers i Premià de Mar)

Any de realizació: 2014-2015

Equip: Maite Pérez, Núria Pérez, Jorge Cátedra, Manel Pons, Elisabet Queralt

Institució: Diputació de Barcelona

L’objectiu d’aquest estudi és l’ampliació de mostra de la EMEF-2014 a fi que els resultats siguin estadísticament significatius per als municipis de El Masnou, Granollers i Premià de Mar.