Back to studies

Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya, 2013

Any de realizació: 2013

Equip: Marta Murrià (coord.), Carlos González, Elisabet Queralt, Núria Ruiz

Institució: Generalitat de Catalunya

L’estudi té per objectiu la creació d’una base de dades per a l’elaboració anual d’indicadors de la delinqüència i de la seguretat ciutadana a Catalunya.