Back to studies

La formació professional a la comarca del Vallès Oriental

Any de realizació: 1994

Equip: Francesc Colomé i Pilar Riera (dirs.)

Institució: Consell Comarcal del Vallès Oriental