Back to studies

Les àrees d’influència escolar en els municipis de la província de Barcelona

Any de realizació: 1994

Equip: Francesc Colomé i Pilar Riera (dirs.)

Institució: Diputació de Barcelona