Back to studies

Observatori de l’activitat emprenedora (GEM Catalunya 2014)

Any de realizació: 2015

Equip: Carlos Guallarte (dir.), Joan Lluís Capelleras, Marc Fíguls, Enric Genescà, Carlos Martínez, Teresa Obis

Institució: Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya

L’objectiu d’aquest estudi és establir els trets característics dels nous emprenedors i emprenedores, així com de les empreses que creen en l’àmbit de Catalunya i la seva comparativa amb altres regions espanyoles i estrangeres.

Trobareu l’informe en el següent enllaç:

GEM 2014 informe executiu