Back to studies

Mapa de les activitats innovadores a l’Àrea metropolitana de Barcelona

Any de realizació: 2015

Equip: Vittorio Galletto (dir.), Sandra Aguilera, Marc Fíguls, Francesc Coll, Jordi Llobet

Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu d’aquest treball és tenir un coneixement precís de la innovació que es realitza a l’àmbit metropolità de Barcelona, que ha de permetre el disseny de polítiques i actuacions adreçades a la millora de la competitivitat empresarial.

En el següent enllaç us podeu descarregar l’infome:

Mapa de les activitats innovadores a l’Àrea metropolitana de Barcelona