Back to studies

Obtenció d’una base de dades de mobilitat metropolitana

Any de realizació: 2015

Equip: Núria Pérez (coord.), Jorge Cátedra, Manel Pons, Núria Ruiz, Elisabet Queralt, Francesc Coll

Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objecte d’aquest estudi és la fusió de diferents enquestes de mobilitat realitzades per l’IERMB a fi de disposar d’una base de dades de la mobilitat a l’Àrea metropolitana de Barcelona per al període 2011-2013.