Back to studies

Plans locals de seguretat ciutadana. Una guia metropolitana

Any de realizació: 2015

Equip: Marta Murrià, Carlos González, Albert Cónsola, Elisabet Queralt

Institució: Área Metropolitana de Barcelona

Aquesta guia és un útil pràctic que ha estat concebut per fomentar l’elaboració de plans locals de seguretat, amb un especial èmfasi en els municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Vol informar els municipis sobre els processos de planificació de la seguretat ciutadana que s’estan impulsant des de la Generalitat de Catalunya.

També vol donar a conèixer els recursos que l’Àrea Metropolitana de Barcelona posa a disposició dels municipis a l’hora d’elaborar plans de seguretat, especialment a través de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) i l’Enquesta de victimització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (EVAMB).

En el següent enllaç us podeu descarregar l’estudi:

Plans locals de seguretat ciutadana. Una guia metropolitana