La segregació espacial de la pobresa a Catalunya: estructura i dinàmica de la desigualtat social

Funding entity: Programa de ayudas a la investigación RecerCaixa (convocatòria 2012)

Participating entities: Universitat de Barcelona, Universidad Complutense de Madrid, Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Duration of the project: 36 mesos (entre 2012-2014)

Main investigator: Sebastià Sarasa Urdiola (Universitat Pompeu Fabra)

Researchers at IERMB: Sergio Porcel López, Lara Navarro-Varas

Amount funded: 88.804,88€

More information: