La segregació espacial de la pobresa a Catalunya: estructura i dinàmica de la desigualtat social

Entitat finançadora: Programa de ayudas a la investigación RecerCaixa (convocatòria 2012)

Entitats participants: Universitat de Barcelona, Universidad Complutense de Madrid, Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Durada del projecte: 36 mesos (entre 2012-2014)

Investigador principal: Sebastià Sarasa Urdiola (Universitat Pompeu Fabra)

Investigadors de l’IERMB: Sergio Porcel López, Lara Navarro-Varas

Import: 88.804,88€

Més informació: