Back to studies

Anàlisi econòmica i social dels mercats de treball de Catalunya

Any de realizació: 2015

Equip: Vittorio Galletto, Sandra Aguilera, Jordi Llobet, Fernando Antón, Lara Navarro-Varas, Sergio Porcel, Albert Cónsola, Francesc Coll

Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu principal d’aquest estudi és definir els mercats locals de treball de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i estudiar-los des d’una triple perspectiva: activitats econòmiques i intensitat de coneixement, relació amb el lloc de residència i condicions laborals.

En el següent enllaç us podeu descarregar l’informe:

Anàlisi econòmica i social dels mercats de treball de Catalunya