Back to studies

Evolució de l’economia del coneixement i l’economia creativa a l’Àrea metropolitana de Barcelona

Any de realizació: 2015

Equip: Vittorio Galletto, Sandra Aguilera

Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu d’aquest treball és mesurar i fer la diagnosi de l’economia de la metròpoli de Barcelona des del punt de vista del coneixement, la creativitat, i la innovació.

En el següent enllaç us podeu descarregar l’informe:

Evolució de l’economia del coneixement i l’economia creativa a l’Àrea metropolitana de Barcelona