Back to studies

Mapa de les activitats innovadores al municipis del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona

Any de realizació: 2015

Equip: Vittorio Galletto (dir.), Sandra Aguilera, Marc Fíguls, Francesc Coll, Jordi Llobet, Jorge Cátedra, Elisabet Queralt

Institució: Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona

L’objectiu d’aquest treball és tenir un coneixement precís de la innovació que es realitza en cada un dels municipis membres del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, que ha de permetre el disseny de polítiques i actuacions adreçades a la millora de la competitivitat empresarial.

En el següent enllaç us podeu descarregar l’informe:

Mapa de les activitats innovadores al municipis del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona