Go back to publications

VII Congrés Català de Sociologia, Tarragona, 2017

Title of the magazine or publication: 

Year: 2017

Marta Murrià i Carlos González:

“Perfils territorials de la inseguretat als barris metropolitans de Barcelona” 

Carlos González i Marta Murrià:

“Morfologia socioresidencial i inseguretat a l’àrea metropolitana de Barcelona” 

 Sergio Porcel i Lara Navarro-Varas:

“Ciudad postindustrial y dinámicas socioresidenciales en España: un análisis comparativo de cinco metrópolis” 

Lara Navarro-Varas, Fernando Antón-Alonso i Sergio Porcel:

“Els fonaments familiars en l’elecció del lloc de vida: luxe o necessitat a la metròpoli barcelonina?”