Tornar a publicacions

How to balance forestry and biodiversity conservation – A view across Europe (2020)

Autors:

  • M. Bürgi, R. Cevasco, L. Demeter, A. Fescenko, N. Gabellieri, J. Marull, L. Östlund, M. Šantrůčková, T. Wohlgemuth

Data de realizació:
12/2020

Pàgines:
16

Resum:

Els boscos tenen una gran importància, sobretot com a part integral de sistemes complexos d’usos del sòl que configuren el paisatge cultural europeu. En comparació amb les taxes de canvi dels espais oberts, els boscos són elements paisatgístics relativament persistents. Els boscos han estat molt dinàmics respecte a l’extensió espacial, l’estructura interna i la composició de les espècies. L’expansió forestal després de l’última Era Glacial va ser seguida per la reducció de la superfície forestal a causa de l’expansió de l’agricultura i els assentaments, que va durar a Europa durant un llarg període. Tot i això, també hi ha hagut períodes d’expansió forestal temporal. La transició forestal, és a dir, el canvi més recent del declivi a l’expansió forestal, s’ha produït en diferents moments de tota Europa. Els canvis en la superfície forestal van desencadenar patrons de successió deguts a impactes humans. Amb el pas del temps, les demandes de la societat van canviar i sovint es van diversificar, passant de productes forestals a la gamma completa de serveis ecosistèmics que avui són molt demandats. Els canvis corresponents en l’estructura i composició del bosc es van reflectir en canvis en les característiques ecològiques, inclosa la biodiversitat. En aquest capítol il·lustrem, en una sèrie de sis casos d’estudi de diferents parts d’Europa, com segles d’ús i gestió forestal han deixat empremta en els ecosistemes forestals i com reconèixer els efectes legats de la interrelació a llarg termini entre societats i els seus boscos proporcionen valuosos antecedents per a una gestió forestal sostenible.

Descarrega l'article
How to balance forestry and biodiversity conservation – A view across Europe (2020)