L’Institut Metròpoli desenvolupa les seves activitats en l’àmbit de la recerca, la transferència, formació i cocreació de coneixement. Tot plegat, vinculat a les dinàmiques socials, residencials, ecològiques, econòmiques i territorials de l’àrea i de la regió metropolitana de Barcelona, així com a la interacció d’aquestes amb el conjunt de Catalunya i de l’àmbit europeu.

Recerca

L’activitat de l’Institut Metròpoli s’orienta a impulsar el suport i la innovació en les polítiques públiques i les pràctiques socials, per avançar cap a un model sostenible, inclusiu i de prosperitat compartida. Generem i compartim coneixement en xarxa per al progrés d’una metròpoli creativa, policèntrica i resilient, que avança cap a la justícia socioespacial, la transició ecològica i la governança democràtica.

Ho fem, a través de tres tipus diferents de projectes:

  • Infraestructures de coneixement (enquestes) que produeixen un sistema estable d’informació metropolitana
  • Projectes de recerca aplicada orientats a la diagnosi i anàlisi de les principals dinàmiques metropolitanes i a la innovació i suport a les polítiques públiques
  • Projectes de recerca bàsica, per mitjà de xarxes d’àmbit europeu i estatal

 

Actualment, impulsem més de 100 projectes de recerca aplicada anuals. Pel que fa a la recerca bàsica, s’ha enfortit notablement i ara participem en 6 SGR, 17 projectes de recerca competitiva (8 UE; 9 Estatals).

L’activitat de recerca la fem, a partir de 10 àrees temàtiques: cohesió social i urbana; convivència i seguretat urbana; drets socials i polítiques públiques; infància i adolescència; habitatge; economia regional i urbana; mobilitat; sostenibilitat urbana; ecologia i territori; governança i innovació pública.

Dues de les àrees temàtiques es despleguen, a través de dues unitats autònomes: l’Observatori Metropolità de l’Habitatge i l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona. A més, hi treballen set serveis transversals que ofereixen suport a la recerca: cartografia; comunicació; estadística; gestió i recursos humans; informàtica; innovació metodològica; treball de camp i suport a la recerca. L’Institut desenvolupa també el Sistema d’Indicadors Metropolitans de Barcelona (SIMBA) i la Base Cartogràfica d’Equipaments de l’àrea metropolitana de Barcelona. L’Institut Metròpoli participa en diverses xarxes internacionals de recerca.

Transferència

L’Institut Metròpoli està compromès amb la difusió dels processos i els resultats de la recerca. La difusió s’articula per mitjà de:

  • les publicacions estables de l’Institut: revista Papers, Anuari Metropolità, AMB en Xifres, Butlletí electrònic…
  • els espais i eines de debat: Espai Metròpoli
  • el servei de documentació
  • els canals de comunicació externs de l’Institut: Twitter, Linkedin, Youtube, pàgina web
  • mitjans de comunicació

Formació

L’Institut i la Universitat Autònoma de Barcelona ofereixen el Màster Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans, com a títol propi de la UAB, de 60 crèdits.

L’Institut Metròpoli, conjuntament amb l’IGOP (UAB), ofereixen el curs Ciudades en crisis y nuevas políticas urbanas, a través de la plataforma en línia MOOCS (Massive Open On-line Course).

Descarregeu-vos:

Estratègia Institut Metròpoli 2024-2027
Pla de Treball Institut Metròpoli 2024

Notícies

correu-electronic-IM

Ara ens trobaràs al correu electrònic institutmetropoli.cat

L’equip de l’Institut Metròpoli canvia el seu correu corporatiu d’uab.cat a institutmetropoli.cat

EMEF-jornada-20-anys

Vint anys de l’Enquesta de mobilitat en dia feiner. Aportacions i reptes de futur. Inscriu-t’hi!

Quins són els reptes de futur que ha d’afrontar l’EMEF, en l’àmbit metodològic, tecnològic i d’anàlisi? Quina incidència té actualment l’EMEF en l’estudi i la planificació de la mobilitat? El 4 de juliol celebrem els 20 anys de l’EMEF amb una jornada de debat i reflexió

Vigilants_calor_AMB

Estudiem el confort tèrmic a les llars metropolitanes, amb la participació d’infants, per fer propostes d’adaptació a la calor

Els infants fan un monitoratge del confort tèrmic, a través de sensors instal·lats al menjador i habitacions de la llar, i a través de diaris de calor, on anoten la seva sensació de calor i idees per afrontar-la

creixement_parc_habitatge

El parc d’habitatges en lloguer de Barcelona ha crescut un 116,4% entre 2009 i 2023

El 2023 és l’any que mostra major estabilitat de les llars a l’habitatge de lloguer on viuen, segons el laboratori “Els contractes de lloguer a la ciutat de Barcelona. 2010-2023”, elaborat per l’Observatori Metropolità de l’Habitatge Barcelona (O-HB)

Contacte

L’Institut Metròpoli té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, p. 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
e-mail: info@institutmetropoli.cat

Horari d’atenció al públic: 8-15h

Formulari de contacte

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’Institut Metròpoli, cliqueu aquí