L’Institut Metròpoli desenvolupa les seves activitats en l’àmbit de la recerca, la transferència, formació i cocreació de coneixement. Tot plegat, vinculat a les dinàmiques socials, residencials, ecològiques, econòmiques i territorials de l’àrea i de la regió metropolitana de Barcelona, així com a la interacció d’aquestes amb el conjunt de Catalunya i de l’àmbit europeu.

Recerca

L’activitat de l’Institut Metròpoli s’orienta a impulsar el suport i la innovació en les polítiques públiques i les pràctiques socials, per avançar cap a un model sostenible, inclusiu i de prosperitat compartida. Generem i compartim coneixement en xarxa per al progrés d’una metròpoli creativa, policèntrica i resilient, que avança cap a la justícia socioespacial, la transició ecològica i la governança democràtica.

Ho fem, a través de tres tipus diferents de projectes:

  • Infraestructures de coneixement (enquestes) que produeixen un sistema estable d’informació metropolitana
  • Projectes de recerca aplicada orientats a la diagnosi i anàlisi de les principals dinàmiques metropolitanes i a la innovació i suport a les polítiques públiques
  • Projectes de recerca bàsica, per mitjà de xarxes d’àmbit europeu i estatal

 

Actualment, impulsem més de 100 projectes de recerca aplicada anuals. Pel que fa a la recerca bàsica, s’ha enfortit notablement i ara participem en 6 SGR, 17 projectes de recerca competitiva (8 UE; 9 Estatals).

L’activitat de recerca la fem, a partir de 10 àrees temàtiques: cohesió social i urbana; convivència i seguretat urbana; drets socials i polítiques públiques; infància i adolescència; habitatge; economia regional i urbana; mobilitat; sostenibilitat urbana; ecologia i territori; governança i innovació pública.

Dues de les àrees temàtiques es despleguen, a través de dues unitats autònomes: l’Observatori Metropolità de l’Habitatge i l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona. A més, hi treballen set serveis transversals que ofereixen suport a la recerca: cartografia; comunicació; estadística; gestió i recursos humans; informàtica; innovació metodològica; treball de camp i suport a la recerca. L’Institut desenvolupa també el Sistema d’Indicadors Metropolitans de Barcelona (SIMBA) i la Base Cartogràfica d’Equipaments de l’àrea metropolitana de Barcelona. L’Institut Metròpoli participa en diverses xarxes internacionals de recerca.

Transferència

L’Institut Metròpoli està compromès amb la difusió dels processos i els resultats de la recerca. La difusió s’articula per mitjà de:

  • les publicacions estables de l’Institut: revista Papers, Anuari Metropolità, AMB en Xifres, Butlletí electrònic…
  • els espais i eines de debat: Espai Metròpoli
  • el servei de documentació
  • els canals de comunicació externs de l’Institut: Twitter, Linkedin, Youtube, pàgina web
  • mitjans de comunicació

Formació

L’Institut i la Universitat Autònoma de Barcelona ofereixen el Màster Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans, com a títol propi de la UAB, de 60 crèdits.

L’Institut Metròpoli, conjuntament amb l’IGOP (UAB), ofereixen el curs Ciudades en crisis y nuevas políticas urbanas, a través de la plataforma en línia MOOCS (Massive Open On-line Course).

Descarregeu-vos:

Síntesi Estratègia de recerca 2020-23
Estratègia recerca 2020-23 
Pla de treball 2023

Notícies

rural-urba

Les migracions de l’entorn urbà al rural: un fenomen minoritari, però creixent

S’estima que, com a mínim, els propers 5 anys, gairebé unes 70.000 persones migraran d’àrees urbanes de la regió metropolitana de Barcelona a àrees semidenses o rurals

oferta-drets-socials

Busquem tècnic/a superior en drets socials i polítiques públiques

Us hi podeu presentar fins al pròxim 28 de febrer de 2024

Retorn-jornada-economia

“Metròpoli, canvi econòmic i ocupació”. Accedeix a les presentacions de la jornada!

La jornada es va celebrar el 30 de gener de 2024, al Hub Social de Barcelona, i en ella es va distribuir l’anuari metropolità que elabora l’Institut Metròpoli

oferta-convivencia-24

Busquem tècnic/a superior en convivència i seguretat urbana

Us hi podeu presentar fins al pròxim 26 de febrer de 2024

Contacte

L’Institut Metròpoli té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, p. 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
e-mail: info@institutmetropoli.cat

Horari d’atenció al públic: 8-15h

Formulari de contacte

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’Institut Metròpoli, cliqueu aquí