Observatori 0-17 BCN, vides i drets de la infància i l’adolescència a la ciutat

L’Observatori 0-17 BCN és un programa municipal de coneixement que promou l’Ajuntament de Barcelona i es desenvolupa des de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona. Té per objectiu millorar el coneixement de la infància i l’adolescència a la ciutat i articular aquest coneixement per enfortir polítiques locals que en millorin les condicions de vida, l’equitat i les oportunitats.

S’estructura en 2 grans eixos de treball:

  • DADES CLAU D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA: Amb l’objectiu de millorar la comprensió sobre les condicions de vida dels infants i adolescents, es publica l’informe anual Dades Clau d’Infància i Adolescència a Barcelona, a partir de l’anàlisi de dades del Sistema Integral d’Indicadors d’Infància i Adolescència de Barcelona (SIIIAB), el qual recull al voltant de 200 indicadors provinents de més de 30 fonts de registre i enquesta, facilitades per més de 20 serveis municipals i institucions públiques.

–>  L’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona (EBSIB) és la font pròpia de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona per tal d’aportar els punts de vista i les perspectives dels infants a l’Observatori 0-17 BCN.

  • LABORATORIS: Els laboratoris són espais de coneixement focalitzat que poden prendre diferents formats metodològics, per exemple recerques aplicades, avaluacions, assessoraments o sessions de debat i treball al voltant d’un tema específic, etc. L’objectiu és respondre preguntes rellevants de les polítiques públiques locals que afecten als infants i adolescents de la ciutat per millorar-ne els impactes positius en les seves vides i en l’exercici progressiu dels seus drets.

Presentació

L’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona (EBSIB) és la primera fase del programa de recerca i participació “Parlen els nens i nenes: el benestar de la infància a Barcelona”, promogut per l’Ajuntament de Barcelona i desenvolupat per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, dins l’Institut Metròpoli.

“Parlen els nens i nenes: el benestar de la infància a Barcelona” és un programa municipal periòdic iniciat l’any 2016 (primera edició: 2016-2020 i segona edició 2021-2025). El programa continua amb els tallers participatius per a la creació de l’Agenda dels infants i els diàlegs dels grups Altaveu d’Infants a les escoles i el grup Altaveu d’Infants de la ciutat.

L’objectiu principal del programa és generar coneixement sobre el benestar de la infància vinculat a l’agenda pública per contribuir a millorar polítiques locals i enriquir debats socials. Aquest coneixement es genera a partir de l’escolta adequada dels infants (art. 12 de la  Convenció dels Drets de I’Infant), afavorint la seva ciutadania activa i tenint en compte orientacions de recerca ètica amb infants.

És per aquests motius que el “Parlen els nens i nenes” s’ha convertit en una actuació destacada del Pla d’Infància 2021-2030 de l’Ajuntament de Barcelona (també de l’anterior 2017-2020) per ampliar els canals/espais de participació infantil i ciutadania activa, a més que és una de les fonts utilitzades per fonamentar el pla amb els punts de vista i les perspectives dels infants en transició a l’adolescència.

Metodologia

En línia amb l’EBSIB 2017 (fitxa tècnica EBSIB 2017), l’EBSIB 2021 (fitxa tècnica EBSIB 2021) consisteix en un qüestionari digitalitzat, contestat pels infants en sessions d’una hora de durada i vetllades per un equip especialitzat en horari escolar.

Els infants de 5è i 6è (mostra principal) responen el qüestionari complet (blocs 1-9 i 1 dels 3 mòduls amb un repartiment igualitari) i els infants de 3r i 4t (mostra exploratòria) responen els blocs 1-8 amb menys preguntes (preguntes base per a l’anàlisi).

Hi ha qüestionaris ajustats/reduïts, amb les preguntes clau per a l’anàlisi, per als infants que puguin trobar-se amb dificultats especials per acabar el qüestionari. Qüestionari disponible en català i castellà. El qüestionari inclou preguntes per recollir-ne la valoració per part dels infants.

Dates de treball de camp:

– EBSIB 2017: entre els mesos de desembre de 2016 i abril de 2017.

– EBSIB 2021: entre els mesos de setembre-desembre de 2021.

Mostra

L’EBSIB 2017 va ser contestada per 3.971 infants que cursaven 5è i 6è d’educació primària (52 centres educatius de la ciutat de Barcelona), mentre que l’EBSIB 2021 per un total de 5.364 nens i nenes perquè s’amplia l’univers de referència a partir dels 8 anys (infants cursant de 3r a 6è d’educació primària a la ciutat de Barcelona):

– Mostra estadística: 4.715 infants enquestats, amb una mostra d’anàlisi de 4.666 (58 centres).

– Mostra voluntària (inclou pilotatges): 649 infants (7 centres). Per garantir una representativitat adequada, els resultats s’obtenen a partir de la mostra estadística (els centres de la mostra voluntària reben l’informe amb els resultats específics del centre i la infografia de retorn per als infants).

Qüestionari

L’objectiu general de l’EBSIB és conèixer el benestar dels infants des dels seus punts de vista. En concret, es pretenen identificar els marges de millora del benestar de la infància, els impactes negatius de les condicions de vida en el benestar dels infants i les experiències significatives que l’afavoreixen.

En línia amb el qüestionari de l’EBSIB 2017, el referent principal del qüestionari de l’EBSIB 2021 és la recerca internacional Children’s Worlds, tot i que també s’hi han inclòs noves preguntes específiques a partir d’altres recerques i d’enquestes, com ara l’International Civic and Citizenship Education Study de l’IEA, l’Enquesta Factors de Risc a l’Escola Secundària (FRESC) de l’Agència de Salut Pública de Barcelona o els indicadors estratègics per a una ciutat amiga de la infància de Tim Gill:

– Bloc 1. Sobre tu

– Bloc 2. Sobre la teva família

– Bloc 3. Sobre la casa on vius

– Bloc 4. Sobre la teva escola

– Bloc 5. Sobre els teus amics i amigues

– Bloc 6. Sobre el barri o la zona on vius

– Bloc 7. Sobre com utilitzes el teu temps

– Bloc 8. Sobre com et sents

– Bloc 9. Sobre com has viscut la covid-19

– Mòdul 1. Sobre com et veus en el futur

– Mòdul 2. Sobre les teves relacions amb els altres

– Mòdul 3. Sobre la teva vida a la ciutat / Sobre l’ús d’internet

Resultats i publicacions

Totes les publicacions poden consultar-se a partir de la pàgina web del programa “Parlen els nens i nenes: el benestar de la infància a Barcelona” o la mediateca de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona. A mode introductori:

Informe de primeres dades de l’EBSIB 2021.

Resum executiu de la 1a edició del programa.

Accés a les dades

Hi ha dues vies d’accés a les dades:

 

1) Mitjançant portals públics:

Registre d’enquestes i estudis d’opinió, de l’Ajuntament de Barcelona (EBSIB 2017: número 18017; EBSIB 2021: 21038).

Open Data BCN, de l’Ajuntament de Barcelona (EBSIB 2017 i EBSIB 2021 disponibles).

 

2) Amb la signatura d’un document de compromís per a la utilització de l’EBSIB:

– Persones interessades poden escriure un missatge electrònic a info@institutinfancia.cat.

Notícies

Habitatge social-noti-web

Els reptes per a l’increment i la gestió del parc d’habitatge social. Inscriu-t’hi!

Quines són les principals barreres per fer créixer el parc social d’habitatge a la metròpoli? Quines eines tenim al nostre abast per a potenciar-lo? En parlem el 23 de maig!

Sant-Jordi-24

Els llibres que han marcat els 40 anys de l’Institut Metròpoli

L’equip de l’Institut Metròpoli recomana els llibres que han marcat part de la història de la nostra institució. Bona lectura de Sant Jordi!

EMEF-24

Comença l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) 2024 amb la primera onada del treball de camp!!

A partir del 16 d’abril, entrevistem, en aquesta primera onada, a més de 5.700 persones de 16 i més anys residents de la província de Barcelona

El valor de les solucions metropolitanes: criteris per desplegar solucions

L’estudi de l’àrea de governança i innovació pública suggereix cinc criteris que permeten determinar quan realment una solució pot tenir més sentit desenvolupar-la, en l’àmbit metropolità

Contacte

L’Institut Metròpoli té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, p. 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
e-mail: info@institutmetropoli.cat

Horari d’atenció al públic: 8-15h

Formulari de contacte

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’Institut Metròpoli, cliqueu aquí