Accés i sol·licitud de dades i fitxers

Com consorci públic que desenvolupa activitats de recerca, l’Institut Metròpoli està compromès amb la gestió i amb l’administració de dades científiques, tot garantint el compliment dels requeriments dels organismes finançadors, així com la protecció de dades i el principi rector FAIR (findable, accessible, interoperable, reusable).

En aquest sentit, trobareu molta informació en obert a la web a través de diverses vies:

 • A la pestanya Recerca trobareu els resultats dels estudis sobre el conjunt d’àmbits temàtics de l’Institut Metròpoli.
 • També podeu accedir a informació estadística actualitzada a través del Sistema d’Indicadors Metropolitans de Barcelona (SIMBA) i l’AMB en xifres.
 • A la pestanya Publicacions trobareu els exemplars de la Revista Papers o de l’Anuari Metropolità de Barcelona, així com altres articles i materials de divulgació.

A més l’Institut Metròpoli posa a la vostra disposició diferents tipus de dades de recerca. Aquestes són totalment accessibles sempre que s’acompleixin les condicions ètiques, legals i tècniques exigibles. Aquí, trobareu els procediments detallats per accedir o sol·licitar l’accés a aquests diferents tipus de dades de recerca:

 1. Gràfics, Taules i Dades Protegides amb Drets d’Imatge.
 2. Fitxers de microdades obertes d’ús públic.
 3. Fitxers de microdades confidencials amb finalitats científiques.

Us preguem que seguiu els procediments indicats per garantir un ús adequat de les dades i el respecte pels drets de propietat intel·lectual i la confidencialitat.

Si necessiteu més informació ens podeu escriure a: cessio.dades@institutmetropoli.cat

1. Procediment d’accés a Gràfics, Taules i Dades Protegides amb Drets d’Imatge

Alguns dels nostres recursos publicats, com ara gràfics, taules i altres dades, poden estar protegits amb drets d’imatge. Per obtenir accés a aquests recursos, us demanem que seguiu el següent procediment:

 1. Envieu una sol·licitud per escrit cessio.dades@institutmetropoli.cat indicant l’obra específica (gràfic/imatge/taula…) del vostre interès, una explicació detallada de com utilitzareu aquests recursos i el motiu pel qual necessiteu accedir-hi.
 2. Us farem arribar un document de cessió de drets de propietat intel·lectual que ens haureu de tornar signat i ens possarem en contacte amb l’autor/a.
 3. Un cop aprovada la vostra sol·licitud us facilitarem l’accés als recursos sol·licitats.

2. Procediment d’Accés a Fitxers de Dades obertes d’ús públic

L’Institut Metròpoli posa a disposició de la població fitxers de microdades obertes d’ús públic. Aquests fitxers contenen les dades individuals d’una estadística, convenientment anonimitzades (per preservar la confidencialitat de la informació) i seleccionades (per garantir les exigències de precisió que estableixen l’Eurostat i l’Idescat).

Per accedir a aquests fitxers seguiu els passos següents:

 1. Visiteu la nostra pàgina web i navegueu fins a la secció “Enquestes i Fonts de dades“.
 2. Seleccioneu l’àrea temàtica o estudi que us interessa.
 3. Descarregueu el fitxer de dades i utilitzeu-lo segons les vostres necessitats.
 4. Si no trobeu la informació que dessitjeu o no és accessible en aquests moments, escribiu-nos un correu a: cessio.dades@institutmetropoli.cat Incloueu una breu presentació i l’interès per obtenir aquesta informació. Ens posarem en contacte amb vosaltres per informar-vos sobre els pasos i els procediments a seguir.

3. Procediment d’accés a fitxers de dades confidencials amb finalitats científiques

El personal investigador dels centres de recerca reconeguts per l’Idescat i l’Eurostat (llistat), poden accedir a dades confidencials per a la seva recerca, sempre que les dades no permetin identificar directament les persones físiques o jurídiques implicades (d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i secret estadístic).

Aquests punts sintetitzen el procediment per sol·licitar l’accés a les dades:

 1. Sol·licitud de les dades confidencials
 2. Valoració de la sol·licitud
 3. Lliurament de les dades confidencials
 4. Destrucció de les dades confidencials

A continuació s’expliquen els diferents punts del procediment i es descriu la documentació requerida per accedir als fitxers de dades confidencials amb finalitats científiques.

1. Sol·lcitud de les dades confidencials

Per formalitzar l’accés a dades confidencials amb finalitats científiques s’ha d’adreçar un escrit a l’Institut Metròpoli sol·licitant l’accés a aquestes dades i emplenar el Formulari de sol·licitud adjunt, el qual ha de contenir informació detallada sobre els elements següents:

 1. Dades identificatives de la persona sol·licitant i del centre o institució de recerca
 2. Context i objectiu del projecte de recerca
 3. Garanties físiques i procedimentals per al tractament de les dades

A més del formulari de sol·licitud ja esmentat, també s’adjunta una Guia per la sol·licitud d’accés a dades confidencials amb finalitats científiques.

2. Valoració de la Sol·licitud de dades confidencials

Un cop acceptada la sol·licitud, l’equip de l’Institut Metròpoli procedirà a la seva valoració. Aquesta podrà ser rebutjada si es vulnera algun dels límits o restriccions regulades per la llei i/o si no es respecten els criteris generals de publicació de dades que, d’acord amb les exigències de precisió establertes per Eurostat i adoptades per l’Idescat, consideren que les dades són fiables i es poden publicar únicament quan l’estimació de la cel·la té un mínim de 20 observacions mostrals i la taula té un mínim del 60% de les cel·les amb valors vàlids.

L’expedició de còpies, la transposició a formats diferents de l’original així com el tractament de dades poden estar subjectes a contraprestació econòmica, que en cap cas excedirà el cost de l’operació. En aquests casos, el servei responsable de resoldre les sol·licituds us informarà prèviament del cost aproximat i de la forma de pagament. Podeu consultar aquí els preus privats per a la difusió d’informació vigents a l’Institut Metròpoli. En qualsevol cas, abans del lliurament, l’investigador/a principal haurà d’acceptar prèviament els costos derivats del tractament de les dades confidencials que li seran facilitades.

3. Lliurament De Les Dades Confidencials Amb Finalitats Científiques

Previ al lliurament de les dades, la persona identificada com a investigador/a principal així com la resta de personal investigador, hauran de signar un Document de compromís individual de confidencialitat.

4. Destrucció De Les Dades Confidencials Amb Finalitats Científiques

L’investigador principal o centre de recerca haurà de destruir les dades facilitades quan s’acabi el termini per utilitzar-les. A aquest efecte, s’haurà d’emplenar la Declaració de destrucció de dades confidencials amb finalitats científiques.

Aclariments

Per a qualsevol altra recerca que es vulgui dur a terme, amb el mateix conjunt total o parcial de dades confidencials facilitades, caldrà formular una nova sol·licitud i seguir els mateixos procediments exposats.

Si no esteu reconeguts per Eurostat o l’Idescat com a centre de recerca, haureu de sol·licitar i emplenar un Formulari per al reconeixement d’entitat de recerca. L’Idescat n’examinarà la informació i decidirà sobre la seva eventual homologació.

Podeu adaptar els formularis i documents de sol·licitud a la vostra conveniència (sempre que hi consti la informació sol·licitada) i podeu utilitzar el programari d’edició de textos que vulgueu. Tingueu en compte que els formularis que no estiguin degudament emplenats poden retardar el procés de tramitació. Un cop complimentats, heu de convertir els documents en format PDF, signar-los digitalment i retornar-los.

Normativa

L’accés, ús i tractament de dades confidencials amb finalitats científiques es regula en la legislació catalana i europea, i les principals disposicions al respecte es recullen més avall.

Qualsevol incompliment de la normativa establerta per part del personal investigador o centre de recerca està subjecte a responsabilitats administratives, sens perjudici de les responsabilitats civils i penals que siguin exigibles davant la jurisdicció ordinària.

Notícies

Sant-Jordi-24

Els llibres que han marcat els 40 anys de l’Institut Metròpoli

L’equip de l’Institut Metròpoli recomana els llibres que han marcat part de la història de la nostra institució. Bona lectura de Sant Jordi!

EMEF-24

Comença l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) 2024 amb la primera onada del treball de camp!!

A partir del 16 d’abril, entrevistem, en aquesta primera onada, a més de 5.700 persones de 16 i més anys residents de la província de Barcelona

El valor de les solucions metropolitanes: criteris per desplegar solucions

L’estudi de l’àrea de governança i innovació pública suggereix cinc criteris que permeten determinar quan realment una solució pot tenir més sentit desenvolupar-la, en l’àmbit metropolità

canvi-modal
Foto: AMB

Fins a un 40,5% dels desplaçaments en vehicle privat podrien realitzar-se en un temps competitiu en bici, transport públic o caminant

En aquest article de “Recerca per transformar”, l’anuari metropolità del 2023, l’equip de mobilitat de l’Institut Metropòli parla sobre el potencial del canvi modal cap a una mobilitat més sostenible

Contacte

L’Institut Metròpoli té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, p. 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
e-mail: info@institutmetropoli.cat

Horari d’atenció al públic: 8-15h

Formulari de contacte

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’Institut Metròpoli, cliqueu aquí