Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a aquest ens quan no existeixi un tràmit específic que s’adapti a la vostra necessitat.

Requisits previs

No cal complir cap requisit previ.

Preu / Taxa

Sense cost.

Documentació a aportar

Amb carácter general no cal aportar documentació.

Més informació

Àrea tramitadora

L’Àrea responsable de la tramitació dependrà del motiu de la sol·licitud.

Qui el pot demanar

La persona interessada o el seu representant degudament acreditat/da,

Període de l’any en qué es pot demanar

Durant tot l’any.

Termini de Sol·licitud

No n’hi ha

Empleni les dades identificatives segons sigui el seu cas. Per persona física (1) , per persona jurídica (2) o per representant (3). Al finalitzar, adjunti la documentació oportuna si fos necessari. 

Sol·licitant / persona física interessada (1):

Sol·licitant / persona jurídica interessada (2):

Representant (3):

Dades de contacte:

Exposo i sol·licito:

Documentació adjunta (optativa):

  Accepto la política de privacitat de les dades