L’equip de treball de l’Institut Metròpoli s’organitza en tres grans grups: Investigadors/es, Serveis tècnics i Direcció i Gestió.

L’equip d’investigadors/es reuneix doctors/es llicenciats/des en diferents àmbits de les ciències socials, com geografia, sociologia, economia, ciències ambientals, antropologia, ciències polítiques,…

L’equip dels serveis tècnics reuneix professionals en els àmbits de la cartografia, l’estadística, la informàtica i els mètodes del treball de camp.

L’equip de direcció i gestió inclou la direcció, la gerència, la gestió comptable, l’administració de personal, la secretaria, la gestió del centre de documentació i la gestió del portal de transparència i contractació pública.

Sandra AGUILERA MOYANO

Sandra Aguilera Moyano

Economista
Economia Regional i Urbana
ID+
X

Sandra Aguilera Moyano

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona (2008). Màster de Recerca en Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (2012). Els àmbits en què treballo són l’economia regional i urbana.

Abans d’incorporar-me a l’IERMB vaig treballar com a becària per al Servei d’Estudis de “la Caixa” l’any 2007 i durant el període 2008-2010 vaig participar en el Programa de Beques de Col·laboració amb el Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

Des del març del 2011 formo part de l’equip de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona com a investigadora dins de l’Àrea d’Economia Regional i Urbana.

Pau ALARCÓN PÉREZ

Pau Alarcon Pérez

Sociòleg i estadístic
Drets Socials i Polítiques Públiques
ID+
X

Pau Alarcon Pérez

Doctor en Polítiques Públiques (UAB), llicenciat en Sociologia (UCM) i diplomat en Estadística (UMH). He estat professor i investigador a la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona i l’Institut d’Estudis Socials Avançats (IESA-CSIC). He publicat més d’una trentena d’articles acadèmics, capítols de llibre i informes de recerca, que s’han presentat en més de 40 congressos i jornades.

Des de juny de 2022 formo part de l’equip de l’Institut Metròpoli com a investigador dins de l’Àrea de Drets Socials i Polítiques Públiques.

Aïda ALEMANY SAGALA

Aïda Alemany Sagala

Enginyera de Camins, Canals i Ports
Mobilitat
+
X

Aïda Alemany Sagala

Enginyera de Camins, Canals i Ports (UPC, 2008), vaig cursar el master en estudis territorials i urbanístics de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (2010). Graduada en educació (2019), he treballat en l’empresa privada realitzant estudis de mobilitat generada i anàlisi de xarxes de transport.

Durant uns anys també he treballat com a docent.Des de Juliol d 2020 treballo a l’àrea de mobilitat de l’IERMB

Maria Leonor ALMENAR MUÑOZ

Maria Leonor Almenar Muñoz

Agroecòloga
Sostenibilitat
+
X

Maria Leonor Almenar Muñoz

Enginyera Agrònoma (UPV), Màster en Agroecologia (UPO)

La meva trajectòria professional ha estat centrada en la recerca i l’assessorament en diversos àmbits relacionats amb las sostenibilitat de la producció i la distribució alimentàries, tant en la empresa privada com en institucions públiques.

A l’Institut Metròpoli participo com a investigadora predoctoral en el projecte “Agroecoscaling. Impulsant la transició ecològica: anàlisi de la sostenibilitat de les millors pràctiques agroecològiques a nivell de la finca, paisatges i cadena agroalimentària”.

La meva línia de recerca està centrada en l’avaluació de sistemes alimentaris locals en termes de metabolisme agrari i anàlisi territorial a escala de paisatge en l’actualitat i en la simulació de possibles escenaris futurs mitjançant l’anàlisi socioecològic integrat.

Aquesta avaluació té com a finalitat ser una eina per a dissenyar i implementar mesures que promoguen la transició agroecològica a escala de cadenes agroalimentàries locals i curtes per a fer front als reptes climàtics, ambientals i socioeconòmics actuals.

David ANDRÉS ARGOMEDO

David Andrés Argomedo

Físic
Mobilitat
+
X

David Andrés Argomedo

Llicenciat en Ciències Físiques (UB, 2006) i màster europeu en Meteorologia (2007), he desenvolupat la meva carrera professional en l’àmbit de l’habitabilitat urbana, tant en consultoria privada com en organismes públics.

He treballat principalment en la planificació de la mobilitat, especialitzant-se en les seves externalitats: contaminació atmosfèrica, soroll i cohesió social.

Com a tècnic de mobilitat, formo part de l’equip de l’IERMB des de juny de 2018. Particularment he participat en el Pla metropolità de mobilitat urbana de l’AMB i en estudis referents a la perspectiva social en la mobilitat.

Marta ANDREU ESPUÑA

Marta Andreu Espuña

Cartògrafa
Cartografia
+
X

Marta Andreu Espuña

Licenciada en Geografía por la Universidad de Barcelona (2012), Máster en Tecnologías de la Información Geográfica (2014) y Máster Oficial en Geoinformación (2018).

Profesionalmente me he orientado a la aplicación de los Sistemas de Información Geográfica en la planificación sanitaria y urbana mediante la elaboración, explotación y análisis de Bases de datos Georeferenciadas

He trabajado 2 años como consultora en una consultoría de planificación sanitaria participando en proyectos internacionales aplicando los Sistemas de Información Geográfica

Desde julio de 2016 formo parte del Área de cartografía del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona trabajando en la elaboración de la Base de datos Georeferenciada de equipamientos del Área Metropolitana de Barcelona y realizando su explotación

Fernando ANTÓN ALONSO

Fernando Antón Alonso

Sociòleg
Cohesió Social i Urbana
+
X

Fernando Antón Alonso

Llicenciat en Sociologia (Universitat Complutense de Madrid, 2004), Especialista en Investigació Social Aplicada i Anàlisi de Dades (CIS, 2006), DEA pel Departament de Sociologia II (Ecologia Humana i Població) de la Universitat Complutense de Madrid (2007) i Postgrau en Gestió Econòmica i Social de la Ciutat (UOC, 2009).

La meva activitat investigadora va iniciar-se al Dept. d’Ecologia Humana i Població de la Universitat Complutense de Madrid amb investigacions focalitzades en les dinàmiques metropolitanes dels mercats de treball i de l’habitatge i l’exclusió residencial. Posteriorment, a Catalunya, vaig donar continuïtat a la meva especialització en qüestions urbanes, habitatge, exclusió social i tècniques d’investigació i anàlisi de dades participant en diferents projectes de recerca aplicada i acadèmica d’àmbit local, regional i europeu que tenien com a denominadors comú la cohesió social, l’exclusió residencial o anàlisis específiques sobre col·lectius vulnerables o en risc d’exclusió social.

L’any 2015 em vaig incorporar per primera vegada a l’Àrea de Societat de l’IERMB per un període de 10 mesos que han tingut continuïtat durant el 2016 amb la meva re-incorporació a aquesta mateixa àrea. La meva contribució es concreta en la realització d’estudis emmarcats en les recerques aplicada i acadèmica tenint com a element capital de les anàlisis la perspectiva territorial. He realitzat estudis sobre vulnerabilitat urbana, gentrificació, cohesió social i urbana, condicions de vida, vulnerabilitat laboral i sistemes locals de treball. He participat en la redacció dels documents de diagnosi del Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM). Actualment formo part de l’equip que dissenya i desenvolupa l’Enquesta de cohesió urbana (ECURB).

Aleix ARCARONS CAMPS

Aleix Arcarons Camps

Arquitecte
Codirector de l'Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona
+
X

Aleix Arcarons Camps

Graduat en Arquitectura per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, UPC (2015). Vaig realitzar el màster MSc Spatial Data Science and Visualisation per The Bartlett Faculty of the Built Environment, University College of London (2020) I el postgrau en sostenibilitat i arquitectura per l’Escola Sert, Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (2016).

Estic especialitzat en anàlisi de dades espacials i ciència d’informació geogràfica.

Vaig ser guardonat amb una beca de postgrau de la Fundació La Caixa dins de l’especialitat d’arquitectura i urbanisme (2019) i la beca Architectural Association Visiting School Barcelona (2013). He fet estades acadèmiques i professionals a Milà, Londres, Fredericia i Lesbos.

Pol ARMENGOD RUIZ

Pol Armengod Ruiz

Informàtic
Informàtica
+
X

Pol Armengod Ruiz

Graduat en administració de sistemes informàtics en xarxa (Cultural 2020). Graduat en administració de sistemes informàtic en xarxa en perfil de ciberseguretat (ITB 2021).

Vaig iniciar com alumne en practiques en el col·legi Pere verges Badalona l’any 2019 com a assistent informàtic.

La meva estada al IERMB va començar el gener del 2022 com a tècnic auxiliar del departament d’informàtica i ho estat fent fins a l’actualitat.

Xavier BACH COMA

Xavier Bach Coma

Geògraf
Mobilitat
+
X

Xavier Bach Coma

Llicenciat en Geografia per la Universitat de Barcelona (2011). Màster en Logística, Mobilitat i Transports per la Universitat Politècnica de Catalunya (2016).

Anteriorment he treballat com a tècnic de mobilitat a la consultoria Intra SL durant 4 anys, redactant estudis de mobilitat, de trànsit i de seguretat viària i especialitzant-se en la microsimulació de trànsit.

El 2012 vaig fer una estada en un despatx d’urbanisme de Bèlgica, en el marc d’un conveni de pràctiques.

Des del juny del 2017 formo part de l’equip de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona com a investigador dins de l’àrea de mobilitat.

Alexandra BATLLÓ SORIANO

Alexandra Batlló Soriano

Administrativa
Administració i RRHH
+
X

Alexandra Batlló Soriano

Titulada en el Grau superior d’Administració i Finances per l’escola Sant Francesc i estudiant del doble grau de Dret i Gestió i Administració Pública per la Universitat de Barcelona.

La meva trajectòria es concentra en la gestió d’ens públics i l’empresa pública, he treballat a Barcelona Activa com Administrativa Júnior.

Actualment formo part del departament d’Administració i Recursos Humans de l’Institut.

Laura CALVET MIR

Laura Calvet Mir

Ambientòloga
Sostenibilitat
+
X

Laura Calvet Mir

Doctora en Ciències Ambientals (UAB, 2011), màster en Economia Ecològica (UAB, 2007) i llicenciada en Ciències Ambientals (UAB, 2006).

La meva recerca s’ha centrat principalment en l’agricultura urbana i rural, les transicions agroecològiques i la diversitat biocultural en un context de canvi global, amb particular atenció al canvi climàtic. En l’estudi dels sistemes socioecològics locals, ha combinat enfocaments etnogràfics amb mètodes quantitatius com l’estadística i l’anàlisi de xarxes socials. Els meus principals interessos de recerca són l’agrobiodiversitat, l’agroecologia, els serveis ecosistèmics, l’etnoecologia, l’ecologia política i el coneixement ecològic tradicional.

Des de l’any 2014 soc coordinadora del postgrau en dinamització local agroecològica de la UAB i forma part des del 2017 del SGR Urban Transformation and Global Change Laboratory (TURBA Lab) de la UOC. Des del juny de 2022 formo part de l’equip de Sostenibilitat Urbana, focalitzant-se en la part de sistemes alimentaris.

Susana CANO ARIAS

Susana Cano Arias

Administrativa
Administració i RRHH
+
X

Susana Cano Arias

Administrativa comptable, amb 20 anys d’experiència al sector privat.

L’any 2014, vaig començar la meva trajectòria a l’IERMB, com a tècnica mitja, donant suport al departament de Comptabilitat i Recursos humans.

Antoni CARNEROS ESCUDERO

Antoni Carneros Escudero

Geògraf
Mobilitat
+
X

Antoni Carneros Escudero

Llicenciat en Geografia (2002), Màster en Climatologia Aplicada (2004) i Màster en Sistemes d’Informació Geogràfica (2008) per la Universitat de Barcelona, he desenvolupat la meva carrera professional al voltant de la cartografia, la gestió de bases de dades i l’anàlisi geoespacial, tant en consultoria privada com a organismes públics.

He treballat principalment en els àmbits de la planificació urbana, anàlisi de mercats i de xarxes, logística i mobilitat. També treballo com a professor associat a la Universitat de Barcelona.

Des de febrer de l’any 2023 formo part de l’equip de l’Institut Metròpoli com a tècnic SIG dins de l’àrea de mobilitat.

Jorge CÁTEDRA MARTÍNEZ

Jorge Cátedra Martínez

Sociòleg
Cap de Treball de Camp
+
X

Jorge Cátedra Martínez

Llicenciat en Sociologia i el Certificat d’Aptitud Pedagògica (UB, 2000). Postgrau en Tècniques Avançades d’Investigació Social (UB, 2001). Diploma de Postgrau en Migracions Contemporànies i Interculturalitat (UAB, 2010).

Vaig iniciar la meva carrera professional com a free lance amb encàrrecs de disseny mostrals, així com estudis de Satisfacció de Clients i Usuaris.

Vaig desenvolupar la meva carrera investigadora a l’IERMB dins l’àrea de Territori i Mobilitat, l’àrea d’Economia i l’àrea Social.

Actualment desenvolupo la meva recerca en l’àmbit metodològic del Treball de Camp, de manera transversal, en col·laboració amb totes les àrees de l’IERMB.

Joan CHECA RIUS

Joan Checa Rius

Geògraf
Mobilitat
+
X

Joan Checa Rius

Graduat en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2015). Màster en Estudis Territorials i de la Població, UAB (2016), i Màster Metròpoli en estudis urbans i metropolitans UAB-IERMB (2018).

Vaig ser investigador al Dep. de Geografia de la UAB dintre del Grup d’Estudis sobre Energia, Territori i Societat (2017-2022)i professor associat de la UAB des de setembre de 2017.

Des del maig de 2022 és tècnic de l’àrea de mobilitat.

La meva recerca principalment se centra en l’anàlisi de les dinàmiques socials i territorials, així com la seva relació amb la qüestió energètica. Línies principals: segregació urbana; condicions de vida; habitatge; mobilitat; planejament urbanístic

Paolo CHEVALIER

Paolo Chevalier

Científic de Dades
Mobilitat
+
X

Paolo Chevalier

Doctorat en demografia a la Universitat Autònoma de Barcelona i un doctorat en urbanisme i planificació territorial a la Universitat Paris-Est, vaig treballar per a la consultoria Hove (filial del grup de transport Keolis), una empresa francesa que utilitza fonts de “Big Data” per a analitzar la mobilitat quotidiana en diferents països (França, Estats Units, Austràlia, etc.).

Apassionat per l’anàlisi de dades per tal d’estudiar la mobilitat individual, treballo com a “científic de dades” al departament de mobilitat de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

Uns dels meus objectius a l’IERMB és ajudar als meus companys en l’anàlisi de grans bases de dades complexes, el desenvolupament de visors interactius per analitzar resultats i facilitar l’automatització de tasques repetitives

Francesc COLL PUJOL

Francesc Coll Pujol

Cartògraf
Cap de Cartografia
+
X

Francesc Coll Pujol

Llicenciat en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2005) i titulat del Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica (2007) realitzat al Laboratori d’Informació Geogràfica i de Teledetecció (LIGIT), a la Universitat Autònoma de Barcelona.

He treballat en anàlisi espacial, elaboració de mapes, digitalització i fotointerpretació, manteniment de BD i BC, donant suport tècnic als diferents projectes de l’IERMB.

Formo part de l’equip de l’IERMB des del 2007 i actualment soc el responsable de l’àrea de cartografia.

Més informació a la següent URL:

https://www.researchgate.net/profile/Francesc_Coll

Cecilia CONDE LÓPEZ

Cecilia Conde López

Politòloga
Governança i Innovació Pública
+
X

Cecilia Conde López

Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (2012), MSc en Resolució de Conflictes i Governança i MSc en Estudis Llatinoamericans per la Universitat d’Amsterdam (2014). Especialització en Mitjans de Comunicació i Política per la CLACSO (previst per juny 2020).

Des de principis de 2015 fins al febrer 2020 vaig ser responsable del sistema “Polític institucional i de participació ciutadana” en el Pla de Desenvolupament i Ordenament territorial del municipi de Cuenca (Equador).

Docent de “Resolució de conflictes” a la Universitat San Francisco de Quito i a la Universitat de Cuenca (Equador).

Actualment formo part de l’àrea de Governança i Innovació Pública de l’IERMB.

Mari COROMINAS PÉREZ

Mari Corominas Pérez

Psicòloga
Institut Infància i Adolescència de Barcelona
ID+
X

Mari Corominas Pérez

Soc investigadora a l’Institut Infància i principalment hi coordino el programa de recerca i participació Parlen els nens i nenes: el benestar de la infància a Barcelona, promogut per l’Ajuntament de Barcelona.

Vaig doctorar-me en psicologia, salut i qualitat de vida a la Universitat de Girona i disposo de l’acreditació d’investigadora/professora lectora en ciències socials d’AQU Catalunya. També soc professora col·laboradora a la Universitat Oberta de Catalunya.

Anteriorment havia estudiat a la Universitat Autònoma de Barcelona (màsters en recerca educativa i comunicació després de la llicenciatura en psicologia) i estat al Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (Generalitat de Catalunya), a part d’haver treballat directament amb infants i adolescents.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9010-6076

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/maricorominas

Twitter: https://twitter.com/maricorominas

Miquel CORREA SECALL

Miquel Correa Secall

Economista
Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona
+
X

Miquel Correa Secall

Doctor en Economia per la Jönköping International Business School (2023), amb una tesi estructurada com a compilació d’estudis microeconomètrics sobre la mobilitat residencial des de les grans ciutats, l’adquisició d’habitatge en propietat entre la població jove i la transició ecològica agrària, des de les perspectives teòriques de l’equilibri espacial urbà, la nova geografia econòmica i la regeneració rural.

M’incorporu la tardor de 2023 a l’OHB per a liderar projectes relacionats amb els mercats de l’habitatge i la mobilitat residencial, després d’una primera etapa a l’IM en l’àrea d’economia regional i urbana (2016–2017).

Prèviament a la incorporació a l’OHB, he complementat professionalment la participació en projectes de recerca econòmica aplicada i docència en entorns acadèmics, amb tasques d’administració, internacionalització, market intelligence i planejament estratègic, tant al sector privat com a l’administració pública.

Emma CORTÉS MAUREL

Emma Cortés Maurel

Pedagoga Social
Institut Infància i Adolescència de Barcelona
+
X

Emma Cortés Maurel

Titulada Superior en Pedagogia Social per la Universitat de Barcelona (2009), diplomada en Educació Social per la Universitat de Barcelona (1999), postgrau en Intervenció Socioeducativa a través del Joc per la Universitat Ramón Llull (2002) i postgrau en Direcció general d’empreses per la Universitat Oberta de Catalunya (2012).

Experiència professional en direcció de projectes socio-educatius, especialitzada en àmbits d’infància i família, educació i joc, participació i comunitat, la gestió de serveis públics i la gestió d’equips en una consultoria especialitzada i en una cooperativa de serveis d’atenció a les persones ambdues de prestació de serveis a l’administració pública, principalment municipal. Inicio la meves funcions com a assessora i coordinadora en l’àmbit d’incidència de la política pública amb la Fundació Bofill, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona.

Des de maig de 2018 coordino projectes a Institut Infància i Adolescència de Barcelona vinculat a l’Ajuntament de Barcelona que, al gener de 2019, s’integra a l’IERMB com a unitat especialitzada.

Pàgina web de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona

Mercè Cortina Oriol

Mercè Cortina Oriol

Politòloga i sociòloga
Drets Socials i Polítiques Públiques
+
X

Mercè Cortina Oriol

Doctora en Ciències Polítiques (Universitat del País Basc, 2013), Postgrau en Educació Superior (De Monfort University Leicester, 2020), Postgrau en Democràcia Participativa (Universitat del País Basc, 2005) i Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració (Universitat Autònoma de Barcelona, 2004).

La meva recerca es centra en l’anàlisi de les estratègies de governança urbana en el context de l’austeritat, les dinàmiques de segregació socio-espacial i les formes emergents d’innovació en els processos d’elaboració de polítiques públiques i la gestió pública. També he treballat al voltant del desenvolupament local, la participació ciutadana i els moviments socials.

Abans d’ircorporar-me a l’àrea de drets socials i polítiques públiques de l’Insitut Metròpoli vaig ser professora agregada en polítiques públiques i política urbana i membre del Centre for Urban Research on Austerity de la Universitat De Monfort Leicester al Regne Unit. Posteriorment, he estat investigadora María Zambrano al Departament de Ciències Polítiques i Dret Públic i l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Irene CRUZ GÓMEZ

Irene Cruz Gómez

Sociòloga i Metodòloga
Cap d'Innovació Metodològica
+
X

Irene Cruz Gómez

Doctora en Sociologia per la UAB, Màster en metodologia de la recerca i llicenciada en Sociologia. Em vaig incorporar com a metodòloga al IERMB el 2017, dins de l’àrea de cohesió social i urbana.

La meva activitat investigadora va començar el 2009 al Seminari d’estudis de les dones i al Centre d’estudis sociològics sobre la vida quotidiana i el treball.

 

Laia CURCOLL VALLÈS

Laia Curcoll Vallès

Periodista
Institut Infància i Adolescència de Barcelona
+
X

Laia Curcoll Vallès

Màster en Direcció de Comunicació (UPF, 2014), Màster en periodisme avançat, reporterisme (Ramon Llull, 2009) i Llicenciada en Periodisme (UAB, 2006).

Estic convençuda del poder de la comunicació i del seu potencial de transformació social quan està al servei de les iniciatives i organitzacions que ho persegueixen. En aquest sentit, m’apassiona contribuir a fer digerible el coneixement científic i posar-lo a l’abast de la ciutadania i dels decisors polítics per tal de generar consciència, reflexió i millores concretes per la infància i l’adolescència.

Vaig treballar de periodista durant més de 5 anys per diferents mitjans de comunicació (com ara el Diari AVUI, La Vanguardia, El Temps, Diaris Més, TV3 o Ràdio i Televisió d’Andorra, entre d’altres) i finalment em vaig especialitzar en la comunicació d’organitzacions del tercer sector i d’administracions públiques. He treballat per Mans Unides, la Federació Catalana de Voluntariat Social, Lluïsos de Gràcia, la Fundació Catalana Síndrome de Down, i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona, entre d’altres.

Des del 2016 soc la responsable de comunicació de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona. I imparteixo de forma puntual cursos de formació sobre comunicació corporativa.

Més info:

https://www.linkedin.com/in/laiacurcoll/

Elena DOMENE GÓMEZ

Elena Domene Gómez

Ambientòloga
Cap de Sostenibilitat
ID+
X

Elena Domene Gómez

Doctora en Ciències Ambientals (UAB, 2006), Postgrau en Consultoria Ambiental (UAB, 2001) i Llicenciada en Ciències Ambientals (UAB, 2000).

La meva carrera investigadora va iniciar-se al Departament de Geografia de la UAB i a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB), amb investigacions enfocades en el procés d’urbanització de la Regió Metropolitana de Barcelona, la gestió de l’aigua urbana i les seves implicacions socioambientals i territorials. Durant aquest període vaig participar en nombrosos projectes de recerca bàsica i aplicada a escala local, regional i europea en el marc de l’avaluació ambiental integrada, la sostenibilitat urbana i l’ecologia política urbana.

Al febrer de 2007 em vaig incorporar com a investigadora de l’IERMB treballant de forma transversal en les àrees de mobilitat i societat. A l’abril de 2010, quan es va crear l’Àrea de Sostenibilitat, m’hi va incorporar com a cap de projectes.  La meva contribució en aquesta àrea s’ha concretat en l’elaboració d’estudis en el camp del metabolisme urbà, la mobilitat sostenible i l’agricultura urbana i periurbana, sempre amb un enfocament socioambiental, integrat i territorial. També he participat directament en la creació del sistema d’indicadors de sostenibilitat urbana de l’AMB (SIMBA). Des de març de 2017, soc cap d’Àrea de Desenvolupament Urbà Sostenible de l’IERMB. Vull investigar quines són les desigualtats socioambientals que se’n deriven de l’actual funcionalment del sistema metropolità, a fi de contribuir a la definició polítiques més social i ambientalment més justes. En aquest sentit, les principals línies de recerca inclouen el metabolisme urbà (energia, aigua i residus), l’agricultura urbana i periurbana en el marc d’una política agroalimentària sostenible i els efectes de la mobilitat en la contaminació i la salut de les persones.

Més informació a la següent URL:
http://www.researchgate.net/profile/Elena_Domene

Carles DONAT MUÑOZ

Carles Donat Muñoz

Geògraf
Codirector de l'Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona
ID+
X

Carles Donat Muñoz

Doctor en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Professor associat del Departament de Geografia de la UAB des del curs 2001-2002 i investigador a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona des de l’any 2003, on he sigut cap de les àrees de Territori i Habitatge. Sóc membre del Grup d’investigació sobre estudis d’energia, territori i societat (GURB). Des de l’any 2017 sóc cap de projectes de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona.

En els darrers anys he publicat més d’una vintena d’articles en revistes acadèmiques, de difusió i capítols de llibres. He treballat en nombrosos projectes per a les administracions públiques i he impartit docència en programes de màster en diversos centres universitaris.

Investigador a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) des de l’any 2004, on he col·laborat en els seguents projectes:
– Observatori del Pla Delta.
– Pactes del mercat de treball de la província de Barcelona.
– Reorganització del Mapa Sanitari de la Regió Sanitària de Barcelona.
– Impacte de les plataformes logístiques sobre el territori.
– Característiques de l’oferta i la demanda d’habitatge de Barcelona en el context metropolità.
– Característiques de l’oferta i la demanda de polígons d’activitat a Catalunya.

Professor associat al Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona des del curs 2001-2002, impartint les següents assignatures :
– Geografia de la regió metropolitana de Barcelona.
– Geografia Política i de l’administració: El mapa administratiu de Catalunya.
– Geografia Política i de l’administració: Conflictes territorials a Catalunya.
– Ordenació del Territori.

Iman EL KABIRI OUARQUI

Iman El Kabiri Ouarqui

Analista de Dades
Cohesió Social i Urbana
+
X

Iman El Kabiri Ouarqui

A punt de graduar-me del Doble grau de Criminologia i Dret i amb molt interès per la metodologia quantitativa, m’incorporo a la plantilla de l’àrea de Cohesió Social i Urbana del IERMB per participar en diversos projectes del equip.

Tot i així, no és el meu primer contacte amb l’Institut ja que hi he sigut estudiant de pràctiques al 2020.

Marc FÍGULS SIERRA

Marc Fíguls Sierra

Economista
Economia Regional i Urbana
+
X

Marc Fíguls Sierra

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (2008). Màster en Hisenda Autonòmica i Local per la Universitat de Barcelona (2011). Els àmbits en què treballo són el mercat de treball i l’economia regional i urbana.

Des de juliol del 2006 formo part de l’equip de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona com a investigador dins de l’Àrea d’Economia Regional i Urbana.

Vittorio GALLETTO

Vittorio Galletto

Economista
Cap d'Economia Regional i Urbana
ID+
X

Vittorio Galletto

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona (1996). Màster en Economia Aplicada pel Departament d’Economia Aplicada de la UAB (1999). Doctor en Economia per la UAB (2014). Els àmbits en què treballo  són l’economia regional i urbana, els sistemes productius locals i la innovació.

Abans d’incorporar-me a l’IERMB vaig treballar al Departament d’Economia Aplicada de la UAB com a professor associat i investigador. També he treballat en el sector privat en empreses de consultoria i serveis professionals realitzant projectes de desenvolupament local per a diferents Ajuntaments, Diputacions i altres organismes públics.

Des del mes de juliol de 2009 formo part de l’equip de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona com a investigador i des de l’any 2011 soc  Cap de l’Àrea d’Economia Regional i Urbana.

 

Jordi GARCIA MUNIESA

Jordi Garcia Muniesa

Sociòleg
Cohesió Social i Urbana
+
X

Jordi Garcia Muniesa

La meva recerca s’ha centrat en dos camps. Per una banda, he treballat en l’anàlisi i avaluació de polítiques públiques, principalment en els àmbits d’infància, família i educació. Per altra banda, he treballat en l’anàlisi dels canvis en les actituds polítiques de la ciutadania en contextos de crisi.

En la meva recerca combina els mètodes quantitatius i qualitatius, i tinc un interès especial per l’anàlisi causal i la metodologia experimental. A l’institut metròpoli treballo en l’anàlisi de les desigualtats socials i urbanes a nivell de barri i en les polítiques públiques que busquen incidir-hi.

Àlex Giménez De La Prada

Àlex Giménez de la Prada

Sociòleg
Convivència i Seguretat Urbana
ID+
X

Àlex Giménez de la Prada

Sociòleg a l’àrea de seguretat urbana i convivència de l’Institut Metròpoli. Doctorat en Sociologia Analítica (U de Linköping 2021). Màster TISA (UAB/UB 2016). Graduat en Sociologia (UAB 2014).

Interessat en dinàmiques micro-macro. Prèviament he estat investigador post-doctoral a la U de Bremen (2022-2024) i la U de Linköping (2021) on he realitzat estudis de segregació residencial i de mobilitat usant dades de registre suec i de telèfon mòbil. També col·laboro com a tècnic científic en avaluació d’impacte de polítiques de rendes garantides amb el GSADI (UAB).

Ricard GOMÀ CARMONA

Ricard Gomà Carmona

Politòleg
Director de l'Institut Metròpoli
+
X

Ricard Gomà Carmona

Titulació acadèmica:

Llicenciat en Dret (Universitat de Barcelona, 1987). Màster en Polítiques Públiques (University of Strathclyde, Escòcia, 1989). Màster en Estudis Urbans, Regionals i Metropolitans (Universitat Autònoma de Barcelona, 1990). Doctor en Ciència Política i de l’Administració (Universitat Autònoma de Barcelona, 1992).

Activitat Docent i Investigadora:

Professor Titular al Departament de Ciència Política i Dret Públic (UAB), des de 1993. Ha impartit docència a les llicenciatures i graus de Ciència Política, Sociologia, Geografia, Ciències Ambientals i Dret, tots ells de la UAB.

He impartit docència a diversos programes de postgrau, entre els principals: Doctorats de ciència política i màsters de polítiques públiques a la UAB, UPF, UB i Universitats del País Basc, Sevilla i Salamanca. He impartit docència en programes de doctorat i postgrau a diverses universitats europees i llatinoamericanes, entre les principals (Warwick i Bath al Regne Unit; Torino; México DF; Managua; Maracaibo i Belo Horizonte).

He estat professor visitant i convidat a diverses universitats europees i llatinoamericanes (Anglaterra, Itàlia, Mèxic, Nicaragua, Veneçuela i Brasil)

Principals camps on he desenvolupat projectes públics de recerca bàsica: anàlisi de polítiques públiques (estats de benestar i polítiques urbanes a la UE i Amèrica Llatina); govern local i polítiques municipals; innovació democràtica, participació ciutadana i moviments socials.

Més informació a la següent URL:
http://www.ricardgoma.blogspot.com.es/

Núria GÓMEZ GARCÍA

Núria Gómez García

Sociòloga
Cohesió Social i Urbana
+
X

Núria Gómez García

Graduada en Sociologia (Universitat de Barcelona, 2021) i postgrau d’Analista de dades per a l’anàlisi política i la gestió pública (Universitat de Barcelona, 2022).
L’any 2020 m’incorporo a l’Àrea de Cohesió Social i Urbana de l’IERMB.

Carlos GONZÁLEZ MURCIANO

Carlos González Murciano

Antropòleg
Gestió de Dades
ID+
X

Carlos González Murciano

Diplomat en Treball Social (UB, 1999), Postgrau de Governabilitat de la Seguretat Ciutadana (UOC, 2010), Llicenciat en Antropologia (UAB, 2012), Màster en Estudis Territorials i de la Població especialitat Demografia (UAB, 2013).

Des de l’any 2002 soc investigador a l’IERMB, actualment formo part de l’equip encarregat de l’Enquesta de Victimització i opinió de la seguretat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (EVAMB) i de l’Enquesta de Convivència i de Relacions Veïnals (ECAMB).

Raquel HERNÁNDEZ MIGUEL

Raquel Hernández Miguel

Periodista
Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona
+
X

Raquel Hernández Miguel

Llicenciada en Periodisme (URLL, 2005), Postgrau SEO & SEM (Inesdi, 2016) i Màster en Community Management & Online Reputation (EAE Business School, 2013).

He treballat des del 2005 en el món de la comunicació. Vaig exercir durant cinc anys en diversos mitjans (20 Minutos, La Vanguardia, El Punt Avui, ElDabat.cat), en els departaments de societat i política. L’any 2010 vaig començar a treballar en una agència de comunicació, en la que gestionava la relació amb els mitjans d’empreses d’esports, salut i tecnologia.

El 2014 em vaig incorporar al departament de comunicació d’una empresa privada del sector energètic. Des de maig de 2019 soc responsable de comunicació de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, dins l’IERMB.

Laia HERRERA PUJOL

Laia Herrera Pujol

Historiadora
Drets Socials i Polítiques Públiques
+
X

Laia Herrera Pujol

Llicenciada en Història (UB), Postgraduada en Participació Ciutadana (UAB) i Màster gènere i igualtat (UAB). Treballo en el disseny i anàlisi de polítiques educatives locals en l’àmbit de la postobligatòria.

El meus àmbits de treball són la dinamització d’espais de participació de debat i reflexió amb la comunitat educativa i l’acompanyament i assessorament en el disseny d’estratègies per afavorir la continuïtat de les trajectòries educatives i contra l’abandonament escolar.

Joffre LÓPEZ OLLER

Joffre López Oller

Sociòleg
Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona
+
X

Joffre López Oller

Llicenciat en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1997), Màster en Polítiques Socials i Habitatge de la Universitat Pompeu Fabra i la Johns Hopkins University (2001).

Acumulo més de vint anys treballant en l’àmbit de l’habitatge i mercat de treball des del sector públic (local i autonòmic), el sector privat i el tercer sector social.

Durant onze anys vaig ser tècnic de l’antiga Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, tot contribuint a l’elaboració de les estadístiques oficials d’habitatge i l’explotació quantitativa dels registres administratius.

Marc MARTÍ COSTA

Marc Martí Costa

Sociòleg
Cap de Governança i Innovació Pública
+
X

Marc Martí Costa

Llicenciat en sociologia per la Universitat de Barcelona (2000)  i doctor en polítiques públiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (2010).

M’he especialitzat en l’anàlisi de les polítiques locals, especialment en l’àmbit de l’urbanisme i la participació, i en l’estudi de la governança urbana. Veure publicacions:  https://www.researchgate.net/profile/Marc_Marti-Costa

Actualment col·laboro com a docent en el Màster d’Urbanisme i Ciutat de la UOC i el Màster Metròpolis de l’IERMB. Ha estat professor titular a Flacso Ecuador en el Màster d’Estudis Urbans.

El 2017 vaig començar com a investigador a l’Àrea de Cohesió Social del IERMB i des del 2018 és responsable de l’Àrea de Governança i Innovació Pública del mateix Institut.

Daniel MARTÍNEZ BOU

Daniel Martínez Bou

Informàtic
Cap d'Informàtica
+
X

Daniel Martínez Bou

Enginyer Tècnic Informàtic de Sistemes (UPC, 2009).

Vaig iniciar-me en el desenvolupament web al 2004, des de llavors he desenvolupat diferents projectes; aplicacions web educatives, comerç electrònic i LMS. També he tingut experiència treballant com a desenvolupador per a empreses del sector privat en plataformes ERP i en equips de manteniment i migracions de portals webs.

Formo part de l’equip de  l’Institut Metròpoli des del 2020 y actualment sóc el responsable informàtic de l’entitat.

Juan Carlos MIGOYA MARTÍNEZ

Juan Carlos Migoya Martínez

Gerent
Gerència
+
X

Juan Carlos Migoya Martínez

Llicenciat en Història i Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1989). Màster Oficial en Gestió Pública (2012), programa interuniversitari coordinat per la UAB, amb la participació de la Universitat Pompeu Fabra i de la Universitat de Barcelona.

Abans d’incorporar-me a l’IERMB vaig treballar al Departament d’Economia Aplicada de la UAB com a Gestor departamental, desenvolupant les responsabilitats següents: responsable de la unitat administrativa del departament; suport i assessorament a la Direcció en la definició i posada en marxa de les línies generals de la política econòmica, docent i investigadora; elaboració i gestió del pressupost de funcionament; coordinació administrativa i gestió acadèmica i econòmica del Programa de Doctorat en Economia Aplicada (Menció de qualitat del Ministeri de Ciència i Innovació 2003-2010); promoció i gestió tècnica i econòmica de projectes I+D+i i convenis de transferència de coneixement.

Des del mes de setembre de 2010 ocupo la gerència de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, col·laborant amb la Direcció en l’execució dels acords dels òrgans de govern i administrant i gestionant l’institut i el seu personal.

Dolors MIÑARRO CHOCLÁN

Dolors Miñarro Choclán

Secretària de direcció
Responsable del Centre de Documentació, Responsable del Màster, Secretària de Direcció
X

Dolors Miñarro Choclán

Miriam MONTANÉ GOETZENGERGER

Miriam Montané Goetzengerger

Politòloga i sociòloga
Drets Socials i Polítiques Públiques
+
X

Miriam Montané Goetzengerger

Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat de Barcelona (2008), graduada en Sociologia per la Universitat de Barcelona (2016) i Màster en Relacions Internacionals, seguretat i desenvolupament per la Universitat Autònoma de Barcelona (2010) i diplomada en turisme per la Universitat de Barcelona (2004).

Abans d’incorporar-me a l’Institut Metròpolis exercia de consultora de Polítiques Públiques a Estratègies de Qualitat Urbana (EQU). Prèviament, havia fet treballs d’investigació per l’UAB al grup investigador GEMOTT de l’UAB i a l’UB per projectes concrets. A més vaig treballar com a tècnica a la Delegació del Govern a Alemanya a Berlín.

Des de novembre de 2020 formo part de l’IM a l’Àrea de Drets Socials i Polítiques Públiques de l’Ajuntament de Barcelona a la direcció de Serveis d’Envelliment.

Raúl MORCILLO LÓPEZ

Raúl Morcillo Pópez

Estadístic
Estadística
+
X

Raúl Morcillo Pópez

Diplomat en Estadística (Universitat de Barcelona) i Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat (Universitat Oberta de Catalunya).

He estat 18 anys actuant com a Tècnic d’Anàlisis de Dades en projectes d’investigació de mercats en l’àmbit bancari, telecomunicacions i alimentació.

Al setembre del 2021 vaig entrar a l’àrea d’estadística de l’IERMB com a Tècnic estadístic.

Marta MURRIÀ SANGENÍS

Marta Murrià Sangenís

Sociòloga
Cap de Convivència i Seguretat Urbana
ID+
X

Marta Murrià Sangenís

Llicenciada en Sociologia (Universitat de Barcelona, 2002) i Màster Universitari Criminologia, Política Criminal i de Seguretat (Universitat de Barcelona, 2013).

Les meves línies d’anàlisi es centren principalment en la recerca aplicada orientada al disseny de polítiques de prevenció en l’àmbit de la seguretat urbana i la convivència, especialment a partir d’instruments de coneixement i de mesura sobre fenòmens tals com la victimització, la construcció social de la inseguretat, les relacions veïnals i l’ús social dels espais

Lara NAVARRO VARAS

Lara Navarro-Varas

Sociòloga
Cohesió Social i Urbana
ID+
X

Lara Navarro-Varas

Doctora en sociologia (UAB, 2019), Màster en Treball i Política Social (UAB, 2012), Especialista en Investigació Social Aplicada i Anàlisi de Dades (CIS, 2007) i Llicenciada en Sociologia (UAB, 2003).

Desde  l’any 2008 formo part de l’Institut Metròpoli desenvolupant projectes de recerca acadèmica i aplicada sobre pobresa, desigualtat i estratificació social així com sobre polítiques locals de benestar.

Anna OLIVA LÓPEZ

Anna Oliva López

Periodista
Cap de Comunicació
+
X

Anna Oliva López

Periodista especialitzada en Comunicació Corporativa i Estratègies en Social Media.

Vaig començar la meva trajectòria professional en mitjans de comunicació, com Betevé, Ràdio Barcelona i RAC1. Posteriorment, he estat responsable de comunicació de diverses institucions i projectes.

Entre ells, he assumit la direcció de la comunicació de diversos departaments de la Generalitat de Catalunya i recentment d’Educació 360, un projecte impulsat per la Fundació Bofill, l’àrea d’educació de la Diputació de Barcelona i els Moviments de Renovació Pedagògica.

Llicenciada en Periodisme (UAB), Postgrau en Community Manager & Social Media (UB) i Màster en Comunicació Científica (UPF).

Més informació a:

Correu anna.oliva@uab.cat

Telèfon 634.61.40.66

Linkedin https://www.linkedin.com/in/olivaanna/

Twitter @annaolival

Núria PÉREZ SANS

Núria Pérez Sans

Geògrafa
Cap de Mobilitat
+
X

Núria Pérez Sans

Llicenciada en Geografia (URV 2001). Postgrau en Planificació i Gestió de la Mobilitat (UPC-UPF 2007).

Vaig iniciar la meva trajectòria professional en l’àmbit de la consultoria privada, participant en la redacció d’estudis sobre planificació territorial, transport i mobilitat. Més endavant, des de l’administració local en relació a la mobilitat urbana, vaig treballar a l’Ajuntament de Mollet del Vallès i, també, a la Diputació de Barcelona com a tècnica de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge.

Des de 2005 treballo a l’Institut Metròpoli on desenvolupo estudis d’investigació aplicada sobre l’anàlisi dels comportaments i necessitats de la població partir de les enquestes de mobilitat, la planificació i gestió de la mobilitat metropolitana i urbana; el tractament i l’anàlisi de bases de dades de transport; la redacció de manuals i guies metodològiques.

Actualment participo en la redacció de documents i estudis derivats del Pla metropolità de mobilitat urbana de l’AMB, així com estudis de recerca sobre els patrons de mobilitat de la població.

Abril PHILLIPS HOEFFNER

Abril Phillips Hoeffner

Periodista
Sostenibilitat
+
X

Abril Phillips Hoeffner

Llicenciada en Ciència Política per la Universitat de Buenos Aires (UBA) amb un Màster de Periodisme de la Universitat de Barcelona amb la Columbia Journalism School.

He desenvolupat la meva carrera professional en diversos projectes, tant en l’àmbit educatiu, en mitjans de comunicació i altres, aportant la meva experiència com a periodista, redactora i gestora de continguts a les xarxes socials.

En l’actualitat, formo part de l’equip de comunicació de l’àrea de Sostenibilitat de l’Institut, contribuint a promoure consciència sobre la importància de la biodiversitat i a incentivar el compromís amb un futur més sostenible.

Laia PINEDA RÜEGG

Laia Pineda Rüegg

Sociòloga
Directora d'Institut Infància i Adolescència de Barcelona
+
X

Laia Pineda Rüegg

Llicenciada en Sociologia per la UAB (1996), Postgrau en Desenvolupament Local i Regional  per la UB (2001) i formació en Lideratge i Innovació social a les ONG per ESADE i la URL (2015).

Experiència professional en recerca aplicada en ciències socials en el àmbits de benestar social, immigració, promoció econòmica i habitatge (com a free-lance i per a diferents administracions locals entre el 1996-2001) i, en especial, en l’àmbit de les desigualtats socials (com a coordinadora l’enquesta Panel de Desigualtats Socials a Catalunya entre el 2001 i el 2012 a la Fundació Jaume Bofill) i l’educació (impuls i 1ª edició de Via Universitària 2013-2015). Paral·lelament treballo en projectes d’avaluació i sistemes d’informació (memòria institucional i Què hem après 2015) per a la Fundació Jaume Bofill.

L’any 2016 m’incorporo com a cap de projectes a l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona (des del 2019, una unitat autònoma dins el consorci IERMB) coordinant el desplegament dels projectes: Parlen els nens i nenes, un programa de coneixement sobre el benestar subjectiu de la infància amb el seu protagonisme i l’Observatori 0-17 Barcelona, des d’on s’impulsen diverses línies d’investigació sobre les condicions de vida de la infància i l’adolescència a la ciutat i es recullen evidències per a l’orientació i avaluació de les polítiques públiques, en especial les que s’adrecen als infants i adolescents en situació de major vulnerabilitat social.

Enllaç a linkedin

Manel PONS SANVIDAL

Manel Pons Sanvidal

Estadístic
Cap d'Estadística
ID+
X

Manel Pons Sanvidal

Màster en Estadística (UPC, 2012), Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat (UB, 2006), Diplomat en Estadística (UB, 2002).

Des del 2002 soc investigador de  l’Institut Metròpoli i des del 2008 soc professor associat a la Universitat de Barcelona dins de l’àrea d’economia aplicada del Dept. d’Econometria, Estadística i Economia Espanyola.

Soc Especialista en les tècniques d’obtenció, qualitat, gestió i anàlisi de les dades i de la informació mitjançant tècniques multivariants.

Sergio PORCEL LÓPEZ

Sergio Porcel López

Sociòleg
Cap de Cohesió Social i Urbana
ID+
X

Sergio Porcel López

Doctor en Sociologia (Universitat Autònoma de Barcelona, 2016), Màster en Tècniques d’Investigació Social Aplicada (Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Barcelona, 2005) i Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia (Universidad de Granada, 2002).

Les meves línies d’investigació se centren principalment en l’àmbit de la sociologia urbana, en l’estudi de l’estratificació social, la desigualtat i la pobresa i en els mètodes d’investigació social.

Des de 2005 treballo com a investigador a l’Institut Metròpoli, on darrerament he desenvolupat diversos estudis sobre condicions de vida de la població metropolitana i sobre les dinàmiques d’estructuració socioresidencial i els seus efectes en termes de cohesió social i urbana.

Més informació a:

Web: https://www.researchgate.net/profile/Sergio-Porcel

Twitter: @serporcel

Laura PORZIO

Laura Porzio

Antropòloga
Drets Socials i Polítiques Públiques
+
X

Laura Porzio

Sóc doctora en Antropología Social per la Universitat Rovira i Virgili (2009), amb una tesi sobre cultures juvenils, migracions i biografies corporals.  Investigadora post-doctoral Juan de la Cierva 2010-2013 al Departament d’Antropologia del CSIC-Barcelona. Vaig treballar durant anys la perspectiva teòrica-metodològica de l’Antropologia del Cos i Gènere en cultures juvenils i organitzacions de carrer a l’espai públic.

Actualment les meves línies de treball es centren en la recerca aplicada i avaluació qualitativa en els models d’atenció social per acompanyar i millorar la innovació en les pràctiques d’intervenció i incrementar l’impacte i reducció de les desigualtats socials.

Des del 2018, compagino la recerca i les tasques de coordinació tècnica amb la docència, com a professora associada d’antropologia social a l’Escola de Treball Social de la UB, i de mètodes de recerca qualitatius al grau de psicologia de la UOC.

Maria PRUNA I BASSA

Maria Pruna i Bassa

Matemàtica i estadística
Estadística
+
X

Maria Pruna i Bassa

Graduada en Matemàtiques (2013) i en Estadística (2015) per la Universitat Autònoma de Barcelona.

He format part d’equips de suport estadístic en projectes de recerca i innovació en l’àmbit hospitalari (2013 i 2015-2017);  de comportaments i patrons de consum d’aigua (2013-2015); i d’investigació de mercats (2015-2017).

Vaig entrar a l’àrea d’estadística de l’IERMB el juny del 2017.

Elisabet QUERALT BLANCH

Elisabet Queralt Blanch

Tècnica en Treball de Camp
Treball de Camp
+
X

Elisabet Queralt Blanch

M’incorporo l’any 1993 a L’Institut Metròpoli formant part de l’equip encarregat de l’Enquesta de Victimització i Opinió de la Seguretat de Barcelona i l’Àrea Metropolitana.

També he coordinat el treball de camp de diversos estudis que ha dut a terme L’Institut Metròpoli com l’Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya, l’Enquesta de Mobilitat en dia feiner, l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana’06 i l’Enquesta de violència masclista.

Reyes RAMÍREZ GÓMEZ

Reyes Ramírez Gómez

Administrativa
Administració i RRHH
+
X

Reyes Ramírez Gómez

Llicenciada en Geologia per la Universitat Autònoma de Barcelona el 2000.

La meva trajectòria professional ha estat sobretot en làmbit de ladministració i ladministració de personal.

Actualment formu part del departament d’administració i RRHH de l’Institut Metròpoli i és l’encarregada del Portal de Transparència de l’Institut.

Frederic ROMEA MOYA

Frederic Romea Moya

Sociòleg
Drets Socials i Polítiques Públiques
+
X

Frederic Romea Moya

Postgrau en Anàlisi de Dades per la investigació de Polítiques Públiques de la Universitat de Barcelona (2017) i llicenciat en Sociologia (Universitat Autònoma de Barcelona, ​​2011).

Soc consultor extern del Departament de Recerca i Coneixement de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona.

Actualment formo part del Departament de Recerca i Coneixement de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona en conveni amb l’Institut Metròpoli  on treballo en projectes relacionats amb la pobresa urbana, la inclusió social i l’anàlisi de dades per al disseny i avaluació de polítiques públiques.

També he treballat com a consultor en múltiples projectes d’investigació que van incloure l’anàlisi de dades del sector públic en camps com l’educació i el treball social.

Ana ROMERO FERNÁNDEZ

Ana Romero Fernández

Sociòloga
Cohesió Social i Urbana
+
X

Ana Romero Fernández

Graduada en Sociologia (Universitat de Barcelona, 2022) i cursant el Màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació (Universitat de Barcelona).

L’any 2023 em vaig incorporar a l’Àrea de Cohesió Social i Urbana de l’Institut Metròpoli com a alumne en pràctiques amb un ampli interès per l’estudi de la segregació socioespacial i la cohesió social.

L’any 2024 tinc l’oportunitat de romandre amb aquest mateix equip i donar continuïtat a la meva formació en l’àmbit de la sociologia urbana.

Ana ROMERO VALLE

Ana Romero Valle

Administrativa
Cap d'Administració i RRHH
+
X

Ana Romero Valle

Llicenciada en Administració i Direcció d’Empresa (UAB, 2012) i Diplomada en Empresarials (UAB, 2010).

Formo part de l’equip d’Administració de l’Institut Metròpoli des del 2004 i actualment soc responsable del departament de comptabilitat i RRHH.

Miquel RUEDA GARCIA

Miquel Rueda Garcia

Gestor de ciutats
Mobilitat
+
X

Miquel Rueda Garcia

Graduat en gestió de ciutats intel·ligents i sostenibles (UAB 2021). Màster en estudis territorials i planejament (UAB 2022).

Vaig iniciar com estudiant en pràctiques a l’IERMB el febrer del 2022 participant en informes relacionats amb l’Enquesta de Mobilitat en dia Feiner (EMEF).

A partir de llavors, vaig formar part de l’equip de mobilitat de l’institut com a tècnic de mobilitat treballant en diversos projectes.

Núria RUIZ FORÉS

Núria Ruiz Forés

Estadística
Estadística
+
X

Núria Ruiz Forés

Màster universitari en Estadística i Investigació Operativa (UPC & UB, 2012), Màster de direcció de Màrqueting (ESERP, 2005), Llicenciada en Investigació i Tècniques de mercat (UB, 2004) i Diplomada en Estadística (UB, 2002).

He treballat en l’àmbit de consultoria com a tècnica analista d’estudis de Mercat realitzant tasques de disseny de qüestionaris i coordinació de processos de treball de camp, control de qualitat de la informació i anàlisi estadística de dades.

Formo part de l’equip tècnic de l’Institut Metròpoli des de Febrer de 2007. Actualment és l’estadística principal de l’Àrea de Convivència i Seguretat Urbana, i porto a terme l’anàlisi de l’Enquesta de Victimització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya, entre d’altres.

Des del 2018 soc professora associada a la Universitat de Barcelona, al Dept. Econometria, Estadística i Economia Aplicada.

Albert SALES CAMPOS

Albert Sales Campos

Politòleg
Cap de Drets Socials i Polítiques Públiques
ID+
X

Albert Sales Campos

Doctor en Criminologia (Universitat Pompeu Fabra, 2018). Diplomat en Estudis Superiors Especialitzats en Sociologia (Universitat de Barcelona, 2007). Màster en Polítiques Públiques i Socials (Universitat Pompeu Fabra i The Johns Hopkins University, 2004). Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració (Universitat Pompeu Fabra, 2001).

Professor associat al departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) des del curs 2004-2005. També ha estat professor associat al Departament de Dret Públic de la Universitat de Girona.

He impartit classes en estudis de postgrau i màsters entre els que destaquen el Màster en Polítiques Públiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra i la The Johns Hopkins University, el Máster en Servicios Públicos y Políticas Sociales de la Universidad de Salamanca.

La meva àrea principal de recerca és l’exclusió social a les zones urbanes. He participat i dirigit projectes de recerca aplicada per entitats de cooperació internacional al desenvolupament, per entitats del tercer sector social i per administracions públiques espanyoles.

He assessorat en diverses ocasions als serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona en l’anàlisi de la pobresa i l’exclusió social a la ciutat i en el desenvolupament de polítiques per a la inclusió i la reducció de les desigualtats.

Alicia SÁNCHEZ MORA

Alicia Sánchez Mora

Estadística
Estadística
+
X

Alicia Sánchez Mora

Llicenciada en Investigació i Tècniques de Mercat (UAB, 2010) i Diplomada en Estadística (UAB, 1999).

Vaig estar treballant com a Tècnic Estadístic a la multinacional Mango i des de setembre de 2006 soc Estadística de l’equip tècnic de l’Institut Metròpoli, on he treballat en les diverses enquestes de les diferents Àrees, principalment en l’Enquesta de condicions de vida.

Mar SATORRAS GRAU

Mar Satorras Grau

Ambientòloga
Sostenibilitat
+
X

Mar Satorras Grau

Doctora en Ciències Ambientals (UAB, 2017) (menció Internacional), màster en Canvi Climàtic i Canvi Ambiental Global (UAB, 2012), llicenciada en Antropologia Social i Cultural (URV, 2013) i llicenciada en Ciències Ambientals (UAB, 2010).

La meva recerca se centra en les transformacions socio-ambientals per fer front al canvi climàtic i al canvi global, particularment en contextos urbans. Partint d’una mirada interdisciplinar, he combinat l’anàlisi geogràfic i històric dels sistemes socio-ecològics amb tècniques etnogràfiques, qualitatives i quantitatives. Els meus principals interessos de recerca són la governança urbana del clima i de l’aigua, la vulnerabilitat i adaptació als riscos hidro-climàtics, la història ambiental i les transicions eco-socials justes.

Des del 2017 formo part del Laboratori de Transformació Urbana i Canvi Global (TURBA Lab) de la UOC, on he treballat com a investigadora postdoctoral Juan de la Cierva i com a docent al Màster de Ciutat i Urbanisme. Al març de 2022 m’he incorporat a l’equip de Sostenibilitat Urbana de l’IERMB, focalitzant-me en les línies de canvi climàtic i cicle urbà de l’aigua.

Berta SELLARÈS

Berta Sellarès

Gestora de projectes
Cap de Gestió de Projectes
+
X

Berta Sellarès

Amb experiència com a gestora de projectes europeus a la UPF, actualment coordino la preparació i la gestió dels projectes competitius de l’Institut Metròpoli

Graduada en Humanitats (2017), amb un màster en Antropologia de l’Educació a l’Aarhus University (2020) i actualment doctoranda en Sociologia de l’Educació al Grup de Recerca en Educació i Treball (GRET) de la UAB.

Participo en el disseny, sol·licitud, control, seguiment i compliment de totes les fitxes tècniques i econòmiques dels projectes de recerca competitius de les diferents àrees de l’Institut.

Mireia SENDER MARTÍ

Mireia Sender Martí

Arquitecta
Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona
+
X

Mireia Sender Martí

Arquitecta per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, UPC (2018, graduada amb matrícula d’honor). Postgrau Polítiques d’Habitatge de l’Escola Sert, COAC (2020), Curs Tècniques d’Investigació Social i Urbana (2019) i Màster Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans (2022, graduada amb matrícula d’honor) de l’IERMB, UAB.

Experta en polítiques d’habitatge i dinàmiques metropolitanes en l’àmbit de les ciències socials, m’he desenvolupat en el sector públic –Departament de Planejament Urbanístic, AMB– i el sector privat –Cooperativa d’Arquitectura Arqbag–, he col·laborat en diverses exposicions i taules de diàleg entre els ens locals i la ciutadania en l’àmbit de l’arquitectura i la planificació territorial i he fet estades acadèmiques a Roma.

Tarik SERRANO TOVAR

Tarik Serrano Tovar

Ambientòleg
Sostenibilitat
+
X

Tarik Serrano Tovar

Doctor en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment tècnic en investigació per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

Els meus temes de investigació s’han centrat en el desenvolupament de mètodes de anàlisi dins la aproximació Anàlisi Multi-Escala Integrat del Metabolisme de les Societats i Ecosistemes (MuSIASEM). Específicament, hem vaig dedicar a l’anàlisi del Nexe Aigua-Energia-Aliments, sobretot aplicat a sistemes rurals, i incorporant eines de Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS).

He tingut l’oportunitat de treballar en estudis aplicats a països com la Índia, Laos, Guatemala, EUA, Equador i diversos països europeus.

Cristina SOBRINO GARCÉS

Cristina Sobrino Garcés

Sociòloga
Convivència i Seguretat Urbana
ID+
X

Cristina Sobrino Garcés

He desenvolupat la meva trajectòria en projectes nacionals i internacionals en polítiques de seguretat i prevenció i en l’àmbit de l’exclusió social per a l’administració pública i per a entitats del tercer sector. Les meves línies d’investigació se centren principalment en la recerca aplicada orientada al disseny de polítiques de prevenció en l’àmbit de la seguretat urbana i la convivència, especialment a partir d’instruments de coneixement i de mesura sobre fenòmens com la victimització, la construcció social de la inseguretat, les relacions veïnals, l’ús social dels espais, violència de gènere i exclusió social.

He estat professora associada del Departament de Polítiques Públiques de la UPF (2009-2021) i del Departament de Dret Penal a la UDG (2012-2021) i també del Màster en Polítiques Públiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra i The John Hopkins University. Actualment col·laboro amb el grau de Criminologia de UOC i amb el Màster Metròpoli a la UAB.

La meva formació: Postgrau d’anàlisi de dades per la gestió pública en R (2021, UB); Doctora en Criminologia (2017, UPF); Màster en Criminologia i Execució Penal (UPF, 2012); Diplomada en Estudis Superiors Especialitzats en Teoria i Metodologia de les Ciències Socials (UAB 2008) i Llicenciada en Sociologia (UAB, 2004).

Gemma SOLÉ MASSÓ

Gemma Solé Massó

Geògrafa
Mobilitat
+
X

Gemma Solé Massó

Llicenciada en Geografia (2003) per la UAB i Màster en Planificació i Direcció de la Mobilitat (2009) per la UPC i UPF. Al 2021 he cursat la primera edició del Postgrau en Urbanisme i Salut: El Planejament Urbanístic com a Eina de Salut per la UPC.

He treballat en l’àmbit de la mobilitat urbana des del 2004 en diferents sectors: grup de recerca universitari, centre de recerca vinculat a l’administració pública i consultoria privada. Les meves tasques s’han centrat en el desenvolupament d’estudis de mobilitat, accessibilitat i territori des d’una perspectiva de sostenibilitat social i ambiental, així com la gestió i l’anàlisi d’enquestes de mobilitat, entre elles l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) des de l’edició del 2019. La meva relació professional amb l’Institut Metròpoli data del 2005.

Noel SOTELO FERNÁNDEZ

Noel Sotelo Fernández

Politòleg
Governança i Innovació Pública
+
X

Noel Sotelo Fernández

Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universidad de Santiago de Compostela (2008), Màster en Polítiques Públiques i Socials per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i la Johns Hopkins University (2010) i Màster en Recerca en Ciència Política per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (2015).

La meva trajectòria professional es desenvolupa principalment en l’àmbit de la consultoria i la gestió tècnica de projectes tant al tercer sector social com al sector privat, i compta amb experiència en recerca aplicada.

Actualment formo part de l’Àrea de Governança i Innovació Pública de l’Institut Metròpoli com a Investigador.

Elisa STINUS BRU DE SALA

Elisabet Ana Stinus de Bru de Sala

Politòloga
Institut Infància i Adolescència de Barcelona
+
X

Elisabet Ana Stinus de Bru de Sala

Coordinadora del Pla d’Infància 2021-2030 i de l’Observatori 0-17 BCN de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB-Institut Metròpoli) des de 2021.

Soc Doctora en polítiques públiques i transformació social amb una tesi sobre polítiques de conciliació del temps familiar i laboral (UAB, stage internacional a la Universitat d’Oslo), Màster en gestió pública (UAB-UB-UPF), Màster en polítiques socials i comunitàries (UAB) i Llicenciada en polítiques públiques (UAB, stage a l’Ajuntament de París).

Tinc experiència com a consultora des de 2004 en anàlisi, disseny, participació i dinamització de polítiques públiques especialment en els àmbits de la infància, els usos del temps, l’educació, la cura i la igualtat de gènere.

Twitter: @elisastinus /

Linkedin: linkedin.com/in/elisastinus

Andreu TERMES LÓPEZ

Andreu Termes López

Sociòleg
Governança i Innovació Pública
ID+
X

Andreu Termes López

Soc investigador post-doctoral a l’Institut Metròpoli.

També soc membre del GEPS (Globalization, Education and Social Policies) i del GIPE (Interdisciplinary Group on Education Policies), de la Universitat Autònoma de Barcelona, des del 2012.

Els meus interessos acadèmics es relacionen amb la privatització i les polítiques de rendició de comptes en educació, l’economia política de les reformes educatives, la segregació i els processos de tancament social.

Alexandra Emanuela TUDOSA

Alexandra Emanuela Tudosa

Administrativa
Administració i RRHH
+
X

Alexandra Emanuela Tudosa

Graduada en Gestió i Administració Pública per la Universitat de Barcelona (2018).

La meva trajectòria professional sempre ha estat lligada amb l’àmbit de la gestió i administració pública, en diverses institucions com la Diputació de Barcelona o AMB Informació i Serveis.

Actualment sóc tècnica administrativa a l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona i a l’Institut d’Infància i Adolescència de Barcelona, dues unitats dins el consorci Institut Metròpoli.

Ana VICENTE OLMO

Ana Vicente Olmo

Sociòloga
Drets Socials i Polítiques Públiques
+
X

Ana Vicente Olmo

Doctora i llicenciada en Sociologia per la UCM i Màster en Anàlisis Socioculturals de la Comunicació i el Coneixement (UCM). Ha realitzat estades de recerca en la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC) i el Department of Gender and Cultural Studies de la Universitat de Sydney. Ha estat professora col·laboradora de l’assignatura “Estructura Social i Desigualtats” a la  Universitat Oberta de Catalunya (UOC)  i forma part del Grupo de Estudios Socioculturales Contemporáneos (GRESCO) i de l’Instituto Complutense de Sociología para el Estudio de lasTransformaciones Sociales (TRANSOC).

Les meves línies de recerca se centren en l’estudi dels processos d’estratificació social i les desigualtats associades, amb especial atenció a aquelles que es vinculen al gènere. Altres àrees on he investigat tenen a veure amb la formació professional, el mercat de treball i l’ocupació, els determinants socials de la salut i l’anàlisi la intimitat i les relacions de parella.

Anteriorment,  he treballat com a tècnica de recerca a l’Observatori de l’FP de la Fundació BCN Formació Professional i com a coordinadora i consultora, desenvolupant projectes de recerca social aplicada, principalment vinculants a i l’assessorament, disseny i avaluació de polítiques públiques .

Des d’abril de 2023 formo part de l’equip de l’Institut Metròpoli com a investigadora dins de l’Àrea de Drets Socials i Polítiques Públiques.

Marc VILA RECIO

Marc Vila Recio

Geògraf
Mobilitat
+
X

Marc Vila Recio

Llicenciat en Geografia per la Universitat de Barcelona (2000) i Màster en Teledetecció i Sistemes d’Informació Geogràfica per l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (2001).

He treballat en l’àmbit de la consultoria privada i també de l’empresa pública. El meu camp d’acció professional està centrat en la mobilitat, la geoinformació, la cartografia i en les tecnologies GIS aplicades a projectes. També he treballat en àmbits de planificació urbana, territorial i ambiental, en logística i transports i en la planificació de sectors d’activitat econòmica.

Des d’abril de l’any 2022 formo part de l’equip de l’Institut Metròpoli a com a investigador dins de l’àrea de mobilitat, tot i que ja havia treballat a l’Institut en anteriors etapes.

Jaime VILA TRAVER

Jaime Vila Traver

Ambientòleg
Sostenibilitat
+
X

Jaime Vila Traver

Enginyer Tècnic Forestal (UPV), llicenciat en Ciències Ambientals (UPV) i màster en Agroecologia (UCO) i doctor en Historia Ambiental (UPO).

Interessat especialment en la modelització d’escenaris complexos, històrics i futurs, amb sistemes d’informació geogràfica i series temporals de llarg recorregut, que serveixin per a orientar la transició agroecológica i les polítiques públiques que la promouen.

Des de gener de 2021 formo part de l’Àrea d´Ecologia i Territori i treballo en diferents línies de recerca i projectes, relacionats amb el canvi climàtic, els canvis d’usos del sol, els anàlisis socio-ecològics integrats, el monitoratge de la biodiversitat metropolitana i la millora dels boscos urbans.

Formulari de contacte

  Accepto la política de privacitat de les dades

Notícies

correu-electronic-IM

Ara ens trobaràs al correu electrònic institutmetropoli.cat

L’equip de l’Institut Metròpoli canvia el seu correu corporatiu d’uab.cat a institutmetropoli.cat

EMEF-jornada-20-anys

Vint anys de l’Enquesta de mobilitat en dia feiner. Aportacions i reptes de futur. Inscriu-t’hi!

Quins són els reptes de futur que ha d’afrontar l’EMEF, en l’àmbit metodològic, tecnològic i d’anàlisi? Quina incidència té actualment l’EMEF en l’estudi i la planificació de la mobilitat? El 4 de juliol celebrem els 20 anys de l’EMEF amb una jornada de debat i reflexió

Vigilants_calor_AMB

Estudiem el confort tèrmic a les llars metropolitanes, amb la participació d’infants, per fer propostes d’adaptació a la calor

Els infants fan un monitoratge del confort tèrmic, a través de sensors instal·lats al menjador i habitacions de la llar, i a través de diaris de calor, on anoten la seva sensació de calor i idees per afrontar-la

creixement_parc_habitatge

El parc d’habitatges en lloguer de Barcelona ha crescut un 116,4% entre 2009 i 2023

El 2023 és l’any que mostra major estabilitat de les llars a l’habitatge de lloguer on viuen, segons el laboratori “Els contractes de lloguer a la ciutat de Barcelona. 2010-2023”, elaborat per l’Observatori Metropolità de l’Habitatge Barcelona (O-HB)

Contacte

L’Institut Metròpoli té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, p. 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
e-mail: info@institutmetropoli.cat

Horari d’atenció al públic: 8-15h

Formulari de contacte

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’Institut Metròpoli, cliqueu aquí