Els òrgans de govern, administració i gestió de l’IERMB són:

  1. a) Consell de Govern que inclou presidència, vicepresidències i vocals.
  2. b) Comissió Executiva
  3. c) Direcció i Gerència

ORDRES DEL DIA

S’entén per personal eventual aquell que, en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent, només exerceix funcions expressament qualificades de confiança o assessorament especial; el seu nomenament i cessament són lliures.

El personal directiu és aquell que exerceix funcions directives professionals en les administracions públiques i la seva designació atén a principis de mèrit, capacitat i criteris d’idoneïtat.

Tenint presents aquestes consideracions prèvies, en el cas de l’ IERMB no hi ha personal eventual.

Notícies

rural-urba

Les migracions de l’entorn urbà al rural: un fenomen minoritari, però creixent

S’estima que, com a mínim, els propers 5 anys, gairebé unes 70.000 persones migraran d’àrees urbanes de la regió metropolitana de Barcelona a àrees semidenses o rurals

oferta-drets-socials

Busquem tècnic/a superior en drets socials i polítiques públiques

Us hi podeu presentar fins al pròxim 28 de febrer de 2024

Retorn-jornada-economia

“Metròpoli, canvi econòmic i ocupació”. Accedeix a les presentacions de la jornada!

La jornada es va celebrar el 30 de gener de 2024, al Hub Social de Barcelona, i en ella es va distribuir l’anuari metropolità que elabora l’Institut Metròpoli

oferta-convivencia-24

Busquem tècnic/a superior en convivència i seguretat urbana

Us hi podeu presentar fins al pròxim 26 de febrer de 2024

Contacte

L’Institut Metròpoli té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, p. 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
e-mail: info@institutmetropoli.cat

Horari d’atenció al públic: 8-15h

Formulari de contacte

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’Institut Metròpoli, cliqueu aquí