l’Institut Metròpoli està incorporat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) de la Generalitat de Catalunya a l’hora de donar informació sobre els processos de contractació que porta a terme. L’objectiu és garantir la màxima publicitat i comunicació del procediment, d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
També, en aquesta secció, podreu consultar la composició de la mesa de contractació de l’Institut, i el document públic on s’informa de la condició de mitjà propi de l’Institut Metròpoli , de totes aquelles institucions que formen part del consorci.

Consultar les licitacions publicades a la PSCP (Gencat)

 

Històric de licitacions

Abans del 09.03.2018: Consultar les licitacions publicades anteriorment per l’Institut Metròpoli (a continuació):

Informació de les licitacions en curs i de les adjudicacions provisionals i definitives d’acord amb el Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).

CODI: 22/2018

ESTAT: Tancat

DESCRIPCIÓ:

Servei per a realitzar el treball de camp de l’Enquesta de Recollida Selectiva de Residus, ERSAMB’18

CODI: 10/2018

ESTAT: Tancat

DESCRIPCIÓ:

Servei per a dinamitzar el procés participatiu del Pla Metropolità de Mobilitat Urbana (PMMU) 2a fase, 2019-2024

CODI: 7/2018

ESTAT: Tancat

DESCRIPCIÓ:

Realitzar el treball de camp de l’Enquesta d’Ocupació i Satisfacció dels/les Usuaris/es de les Platges de l’Àrea Metropolitana de Barcelona  (EPAMB) 2018

Rectificació: NOU Pressupost bàsic de licitació: 46.900,83 € sense IVA, 56.750,00 € IVA inclòs (21,00%)

CODI: 1/2018

ESTAT: Tancat

DESCRIPCIÓ:

Realitzar el treball de camp de l’Enquesta de Victimització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 2018 (EVAMB 2018)

NOU termini de presentació d’ofertes: 01/02/2018, 14 hores

CODI: 18/2017

ESTAT: Tancat

DESCRIPCIÓ:

Realitzar la preparació de materials i MOOC’s relatius a la implementació  d’un projecte de moneda social en el marc del projecte europeu B_Mincome

CODI: 17/2017

ESTAT: Tancat

DESCRIPCIÓ:

Realitzar un estudi sobre qualitat del treball, precarietat laboral i salut i qualitat de vida a la ciutat de Barcelona.

[ANUNCI DE RECTIFICACIÓ] ATENCIÓ CANVI DE TERMINIS!!!
Altres esmenes a les condicions originals del procediment de licitació: Rectificació dels criteris d’adjudicació reflectits a l’apartat J del Quadre Resum del Plec de Clàusules Administratives, i rectificació dels continguts mínims del projecte tècnic (sobre B) reflectits a l’apartat 6 del Plec de Prescripcions Tècniques.

CODI: 16/2017

ESTAT: Tancat

DESCRIPCIÓ:

Realitzar el treball de camp de l’Enquesta de valoració del projecte europeu B_MINCOME sobre estratègies d’inclusió social (EBMINCOME) 2017

CODI: 14/2017

ESTAT: Tancat

DESCRIPCIÓ:

Realitzar el treball de camp de l’Enquesta de Mobilitat en dia Feiner (EMEF) 2017

CODI: 12/2017

ESTAT: Tancat

DESCRIPCIÓ:

Realitzar el treball de camp de l’Enquesta de Relacions Veïnals i Convivència (ECAMB) 2017

CODI: 6/2017

ESTAT: Tancat

DESCRIPCIÓ:

Realitzar el treball de camp de l’Enquesta de Cohesió Urbana (ECURB) 2017

CODI: 1/2017

ESTAT: Tancat

DESCRIPCIÓ:

Realitzar el treball de camp de l’Enquesta de Victimització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 2017 (EVAMB 2017) amb un procediment multicanal: enquesta autoemplenada per internet (CAWI) i entrevista
telefònica amb suport informàtic (CATI).

CODI: 16/2016

ESTAT: Tancat

DESCRIPCIÓ:

Realitzar el treball de camp referit a l’Enquesta de mobilitat en dia feiner 2016 (EMEF 2016)

CODI: 15/2016

ESTAT: Tancat

DESCRIPCIÓ:

Desenvolupament d’un model d’avaluació de l’impacte sobre la mobilitat i les emissions a l’atmosfera de les mesures del Pla Metropolità de Mobilitat Urbana (PMMU) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Notícies

rural-urba

Les migracions de l’entorn urbà al rural: un fenomen minoritari, però creixent

S’estima que, com a mínim, els propers 5 anys, gairebé unes 70.000 persones migraran d’àrees urbanes de la regió metropolitana de Barcelona a àrees semidenses o rurals

oferta-drets-socials

Busquem tècnic/a superior en drets socials i polítiques públiques

Us hi podeu presentar fins al pròxim 28 de febrer de 2024

Retorn-jornada-economia

“Metròpoli, canvi econòmic i ocupació”. Accedeix a les presentacions de la jornada!

La jornada es va celebrar el 30 de gener de 2024, al Hub Social de Barcelona, i en ella es va distribuir l’anuari metropolità que elabora l’Institut Metròpoli

oferta-convivencia-24

Busquem tècnic/a superior en convivència i seguretat urbana

Us hi podeu presentar fins al pròxim 26 de febrer de 2024

Contacte

L’Institut Metròpoli té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, p. 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
e-mail: info@institutmetropoli.cat

Horari d’atenció al públic: 8-15h

Formulari de contacte

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’Institut Metròpoli, cliqueu aquí