l’Institut Metròpoli està incorporat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) de la Generalitat de Catalunya a l’hora de donar informació sobre els processos de contractació que porta a terme. L’objectiu és garantir la màxima publicitat i comunicació del procediment, d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
També, en aquesta secció, podreu consultar la composició de la mesa de contractació de l’Institut, i el document públic on s’informa de la condició de mitjà propi de l’Institut Metròpoli , de totes aquelles institucions que formen part del consorci.

Consultar les licitacions publicades a la PSCP (Gencat)

 

Històric de licitacions

Abans del 09.03.2018: Consultar les licitacions publicades anteriorment per l’Institut Metròpoli (a continuació):

Informació de les licitacions en curs i de les adjudicacions provisionals i definitives d’acord amb el Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).

CODI: 22/2018

ESTAT: Tancat

DESCRIPCIÓ:

Servei per a realitzar el treball de camp de l’Enquesta de Recollida Selectiva de Residus, ERSAMB’18

CODI: 10/2018

ESTAT: Tancat

DESCRIPCIÓ:

Servei per a dinamitzar el procés participatiu del Pla Metropolità de Mobilitat Urbana (PMMU) 2a fase, 2019-2024

CODI: 7/2018

ESTAT: Tancat

DESCRIPCIÓ:

Realitzar el treball de camp de l’Enquesta d’Ocupació i Satisfacció dels/les Usuaris/es de les Platges de l’Àrea Metropolitana de Barcelona  (EPAMB) 2018

Rectificació: NOU Pressupost bàsic de licitació: 46.900,83 € sense IVA, 56.750,00 € IVA inclòs (21,00%)

CODI: 1/2018

ESTAT: Tancat

DESCRIPCIÓ:

Realitzar el treball de camp de l’Enquesta de Victimització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 2018 (EVAMB 2018)

NOU termini de presentació d’ofertes: 01/02/2018, 14 hores

CODI: 18/2017

ESTAT: Tancat

DESCRIPCIÓ:

Realitzar la preparació de materials i MOOC’s relatius a la implementació  d’un projecte de moneda social en el marc del projecte europeu B_Mincome

CODI: 17/2017

ESTAT: Tancat

DESCRIPCIÓ:

Realitzar un estudi sobre qualitat del treball, precarietat laboral i salut i qualitat de vida a la ciutat de Barcelona.

[ANUNCI DE RECTIFICACIÓ] ATENCIÓ CANVI DE TERMINIS!!!
Altres esmenes a les condicions originals del procediment de licitació: Rectificació dels criteris d’adjudicació reflectits a l’apartat J del Quadre Resum del Plec de Clàusules Administratives, i rectificació dels continguts mínims del projecte tècnic (sobre B) reflectits a l’apartat 6 del Plec de Prescripcions Tècniques.

CODI: 16/2017

ESTAT: Tancat

DESCRIPCIÓ:

Realitzar el treball de camp de l’Enquesta de valoració del projecte europeu B_MINCOME sobre estratègies d’inclusió social (EBMINCOME) 2017

CODI: 14/2017

ESTAT: Tancat

DESCRIPCIÓ:

Realitzar el treball de camp de l’Enquesta de Mobilitat en dia Feiner (EMEF) 2017

CODI: 12/2017

ESTAT: Tancat

DESCRIPCIÓ:

Realitzar el treball de camp de l’Enquesta de Relacions Veïnals i Convivència (ECAMB) 2017

CODI: 6/2017

ESTAT: Tancat

DESCRIPCIÓ:

Realitzar el treball de camp de l’Enquesta de Cohesió Urbana (ECURB) 2017

CODI: 1/2017

ESTAT: Tancat

DESCRIPCIÓ:

Realitzar el treball de camp de l’Enquesta de Victimització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 2017 (EVAMB 2017) amb un procediment multicanal: enquesta autoemplenada per internet (CAWI) i entrevista
telefònica amb suport informàtic (CATI).

CODI: 16/2016

ESTAT: Tancat

DESCRIPCIÓ:

Realitzar el treball de camp referit a l’Enquesta de mobilitat en dia feiner 2016 (EMEF 2016)

CODI: 15/2016

ESTAT: Tancat

DESCRIPCIÓ:

Desenvolupament d’un model d’avaluació de l’impacte sobre la mobilitat i les emissions a l’atmosfera de les mesures del Pla Metropolità de Mobilitat Urbana (PMMU) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Notícies

papallones_informe_23

Les papallones metropolitanes disminueixen més d’un 30 % durant la sequera

L’Observatori metropolità de papallones, un projecte de ciència ciutadana impulsat per l’AMB amb la col·laboració de l’Institut Metròpoli i el CREAF, publica el seu cinquè informe de resultats i analitza, per primer cop, els efectes de la sequera en les papallones metropolitanes

EMEF-resultats-23

La mobilitat a l’àrea de Barcelona supera els 20 milions de desplaçaments en dia feiner i dos de cada tres ja es fan amb modes sostenibles

Són dades de l’Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF) 2023, operació d’estadística oficial de referència impulsada per l’ATM i realitzada per l’Institut Metròpoli

Jornada_barris_diba_web

Estadística de condicions de vida i estructura d’oportunitats dels barris de la demarcació de Barcelona. Inscriu-t’hi!

Ingressos, condicions de vida, igualtat d’oportunitats i dinàmiques comunitàries. Són els quatre grans eixos temàtics d’aquesta base de dades sense precedents, elaborada per l’Institut Metròpoli i la Diputació de Barcelona, que presentem el pròxim 11 de juliol

correu-electronic-IM

Ara ens trobaràs al correu electrònic institutmetropoli.cat

L’equip de l’Institut Metròpoli canvia el seu correu corporatiu d’uab.cat a institutmetropoli.cat

Contacte

L’Institut Metròpoli té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, p. 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
e-mail: info@institutmetropoli.cat

Horari d’atenció al públic: 8-15h

Formulari de contacte

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’Institut Metròpoli, cliqueu aquí