En cas de voler transmetre una reclamació, queixa o comunicació a l’Institut Metròpoli disposa del següent formulari per realitzar aquest tràmit:

Escull com vol realitzar la comunicació, comunicant les seves dades o anònimament:

Empleni les dades identificatives segons sigui el seu cas. Per persona física (1) , per persona jurídica denunciant (2) o per representant (3). Al finalitzar, adjunti la reclamació oportuna.

Persona física denunciant (1):

Persona jurídica denunciant (2):

Representant (3):

Dades de contacte:

Fets que es denuncien:

Documentació adjunta (optativa):

Clàusula informativa sistema intern d’alertes Institut Metròpoli

Política de privacitat de les dades

Fets que es denuncien:

Documentació adjunta (optativa):