Nova edició 2024-2025 i oberta la convocatòria de beques fins el 21 de juny
Si voleu més informació, ens podeu escriure a dolors.minarro@uab.cat

Presentació

El Màster Metròpoli ofereix un nou enfocament de les dinàmiques i les polítiques urbanes més enllà de l’àmbit local i institucional tradicionals. Incorpora un programa molt articulat i connectat a l’entorn, a més d’innovador, atès que aborda des d’un punt de vista interdisciplinari la realitat metropolitana com a focus transversal de coneixement.

La proposta de Metròpoli, com màster en estudis urbans i metropolitans -en la línia d’altres universitats europees de referència- s’orienta a oferir una formació de postgrau amb capacitat d’englobar perspectives acadèmiques diverses i dotar-les d’un nou sentit en clau metropolitana. Un dels seus principals valors és el d’oferir una formació que abasta, d’una banda, la investigació i la pràctica reflexiva, i, de l’altra, la professionalització, amb caràcter de suport a l’agenda de polítiques públiques.

Aquest Màster, propi de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), està impulsat per l’Institut Metròpoli , com a espai d’articulació consolidat entre la recerca universitària i les polítiques públiques en l’àmbit metropolità. Compta amb una implicació directa d’Instituts i Departaments de la UAB i de la resta d’universitats públiques catalanes, la qual cosa, dóna com a primer resultat la participació d’un conjunt de professors amb trajectòries de docència, investigació i gestió pública molt importants i vinculades a la realitat metropolitana.

 

Crèdits

El programa consta de 60 crèdits, que es realitzen al llarg de dos semestres, cadascun de 30 crèdits. Al llarg del primer semestre es cursen 5 mòduls obligatoris i, en el segon, 3 mòduls optatius i el Treball Final de Màster.

 

Calendari

El Màster es desenvolupa, des del mes d’octubre de 2024, fins al mes de juny de 2025, en horari intensiu, de les 16 a les 20 hores, durant 3 sessions setmanals. L’idioma de les classes és el castellà.

 

Titulació

Aquest és un màster propi de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), fruit de la col·laboració entre aquesta institució i el Consorci de l’Institut Metròpoli , i els títols que atorga són els següents:

 • Màster METRÒPOLI EN ESTUDIS URBANS I METROPOLITANS
 • CERTIFICAT DE MÒDUL (en cas que es cursin mòduls de forma individual, ja que el el programa ofereix aquesta possibilitat)

 

Coordinació del programa

RICARD GOMÀ CARMONA
Departament de Ciència Política i Dret Públic (UAB)
Director de l’Institut Metròpoli
ricard.goma@uab.cat
34 93 586 8876

 

Lloc on s’imparteix la docència*

INSTITUT METRÒPOLI UAB, CAMPUS DE BELLATERRA
PLAÇA DEL CONEIXEMENT, Ed. MRA, 2A Pl.
08193 BELLATERRA (CERDANYOLA DEL VALLÈS)

* La previsió és la de realitzar les classes de forma presencial, seguint, en tot moment, les mesures de seguretat i higiene que disposin les autoritats sanitàries. En cas necessari, el Màster s’adaptarà a qualsevol escenari possible, amb opció de formació híbrida (presencial i online) o virtual, si així es requereix.

Objectius

Aquest Màster té com a objectiu proporcionar una formació avançada i especialitzada per a la comprensió, l’anàlisi i la gestió de les dinàmiques i les polítiques locals i metropolitanes. Aquest objectiu es persegueix des de dues perspectives complementàries: acadèmica i professional.

La perspectiva acadèmica garanteix una formació orientada a la investigació pluridisciplinar en ciències socials sobre les principals dinàmiques territorials, ambientals, poblacionals i socioeconòmiques que es desenvolupen avui en l’àmbit metropolità.

La perspectiva professional ofereix una formació amb un nítid accent de suport a la pràctica de directius i tècnics municipals i metropolitans, per tal de reforçar capacitats de planificació, definició, gestió i avaluació de polítiques públiques en l’àmbit metropolità a fi d’aconseguir un desenvolupament inclusiu, innovador i sostenible.

 

Competències

Les competències específiques que adquirirà l’alumne són:

 • Analitzar la realitat metropolitana i assolir un nivell avançat d’estudi i comprensió de les principals dinàmiques que la configuren en les seves principals dimensions.
 • Conèixer l’expressió territorial de les lògiques de canvi poblacional, socioeconòmic i ecològic; de les seves claus explicatives, i dels seus impactes sobre la quotidianitat.
 • Articular reflexió amb coneixements aplicats, per tal de construir capacitats de vinculació entre recerca i processos de transformació de la realitat metropolitana.
 • Aplicar els coneixements adquirits a l’anàlisi dels entorns urbans i metropolitans de proximitat, per tal d’incidir en la seva millora, des d’eines i mètodes avançats.
 • Enfortir les capacitats de planificació estratègica en l’àmbit metropolità, a partir de l’estudi en profunditat de les tècniques i dels processos orientats a produir canvis.
 • Assegurar el coneixement i les habilitats d’ús del conjunt d’eines de gestió de les polítiques i dels serveis, en tot el ventall de camps d’acció de l’agenda metropolitana.
 • Impulsar processos d’innovació en la planificació i el disseny d’estratègies i polítiques metropolitanes en els àmbits social, econòmic, ecològic i territorial.
 • Millorar capacitats d’avaluació de serveis, de programes i de polítiques metropolitanes, per tal de garantir el valor instrumental de la formació teòrica rebuda.

Les competències transversals que adquirirà l’alumne són:

 • Construir reflexió i coneixement rellevant i crític en tots els seus vessants. Activar la inquietud i la motivació intel·lectual i científica, així com el rigor i la qualitat en el desenvolupament de les tasques professionals.
 • Projectar els valors de la solidesa, la reflexió, el compromís, la creativitat i la innovació en l’exercici de l’itinerari acadèmic i professional, per mitjà del contacte tant amb un entorn universitari rigorós i incentivador, com amb la realitat de la intervenció sobre el territori.
 • Enfortir les habilitats per a l’exercici professional en entorns complexos i dinàmics, on cal el treball en xarxa, l’assumpció de la iniciativa personal, l’autonomia de criteri i la construcció de vincles sòlids d’equip.

Pla d’estudis 24/25

El Pla d’Estudis consta de 60 crèdits. Es realitza al llarg de dos semestres de 30 crèdits cadascun. Durant el primer semestre, es cursen 5 mòduls obligatoris i, en el segon, 3 mòduls optatius a més de realitzar el Treball de Final de Màster. Aquests mòduls optatius, es poden escollir entre els quatre que ofereix el programa (un d’ells de pràctiques professionals).

El Treball de fi de Màster, es tracta d’una Investigació individual sota la supervisió d’un tutor sobre una temàtica relacionada amb els continguts del màster. S’han de plantejar uns objectius d’investigació, aplicar les metodologies adequades i obtenir resultats d’aprenentatge que responguin als objectius plantejats, així com exposar i defensar el treball realitzat davant d’un tribunal. Aquest treball pot consistir en la realització d’una memòria relacionada amb les Pràctiques Externes realitzades, sota la supervisió també d’un tutor.

Mòduls obligatoris de Máster (42 crèdits)
Dinàmiques de transformació territorial i poblacional
 • Grans dinàmiques de transformació territorial,
  Oriol Nel·lo (Geografía UAB)
 • Grans dinàmiques de transformació poblacional
  Antonio T.López-Gay,(Geografia UAB, CED)
6 crèdits 1er semestre
Governança metropolitana i nova agenda urbana
 • Models de governança metropolitana
  Mariona Tomàs, (Ciencia Política UB)
 • Municipalisme i nova agenda urbana
  Marc Martí (Institut Metròpoli)
6 crèdits 1er semestre
Estructura socioresidencial i economia metropolitana
 • Estructura socioresidencial, vulnerabilitat urbana i gentrificació
  Sergio Porcel (Institut Metròpoli) – Sebastià Sarasa (Upf)
 • Economia i planificació urbana
  JoanTrullén (Economia aplicada, UAB) – Vittorio Galletto (Institut Metropoli)
6 crèdits 1er semestre
Sistema metropolità i sostenibilitat
 • Sostenibilitat, ecologia i territori metropolità
  Elena Domene (Institut Metrópoli) -Jaume Vila (Institut Metròpoli)
 • Mobilitat metropolitana: dinàmiques i polítiques
  Maite Pérez (Àrea de Mobilitat, AMB) – Núria Pérez (Institut Metròpoli)
6 crèdits 1er semestre
Metròpoli i polítiques públiques
 • Estratègies i polítiques metropolitanes
  Oriol Estela - Marga León (UAB, IGOP) - Ricard Gomà(UAB- Institut Metròpoli)
 • Polítiques de convivència, prevenció i seguretat urbana
  Marta Murrià (UB, Institut Metròpoli)
  Cristina Sobrino (UPF, Institut Metrópoli)
6 crèdits 1er semestre
Treball de Fi de Màster (TFM)12 crèdits 2n semestre
Mòduls optatius de Màster (18 crèdits)
Habitar la metròpoli
 • Urbanisme i reptes socioecològics
  Josep.Bohigas (UPC, BCNRegional) – Xavier Matilla (UPC) M.Montlleó (BCNRegional)

 • Políticas urbanas y de vivienda
  Margot Mecca (Upf) – Marc Parés (UAB) - C.Donat (UAB, Institut Metròpoli)
  - Políticas urbanas y de vivienda
  Margot Mecca (Upf) – Marc Parés (UAB) - C.Donat (UAB, Institut Metròpoli)
6 crèdits 2n semestre
Metròpoli i pràctiques socials
 • Innovació social i acció comunitària
  Ismael Blanco (UAB, IGOP) – Ernesto Morales (IGOP) - O.Rebollo (UAB)
 • Economía social y territorios cooperativos
  Ivan Miró (Cooperativa La ciutat invisible)
6 crèdits 2n semestre
Mètodes d'investigació i sistemes d'informació territorial
 • Mètodos d'investigació quantitativa i qualitativa
  Joan Miquel Verd (UAB)
 • Sistemes i eines d'informació geoespacial
  Anna Badia- (UAB) - M.Gisbert (UAB)
6 crèdits 2n semestre
Pràctiques professionals6 crèdits 2n semestre

Professorat

ANNA BADIA PERPINYÀ


Titulació: Doctora en Geografia (UAB).

Perfil: Professora del Departament de Geografia de la UAB.

Email: Anna.Badia@uab.cat

Web: Directori de la UAB

JORDI BAYONA


Titulació: Llicenciat en Geografia (UB) i Doctor en Demografia (UAB)

Perfil: Professor Lector Serra Húnter, Departament de Geografia (UB) i Investigador del Centre d’Estudis Demogràfics (CED)

Email: jordibayona@ub.edu

Web: https://webgrec.ub.edu/webpages/000012/cat/jordibayona.ub.edu.html

SARA BERBEL SÁNCHEZ


Titulació: Doctora en Psicologia Social i Postgraduada en Anàlisi i Conducció de Grups (UB).

Perfil: Presidenta de la Fundació BCN Formació Professional

Web: https://sites.google.com/view/saraberbel/

ISMAEL BLANCO FILLOLA


Titulació: Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració i Doctor en Ciència Política (UAB).

Perfil: Professor del Departament de Ciència Política i Dret Públic de la UAB.

Email: Ismael.Blanco@uab.cat

Web: Directori de la UAB

JOSEP BOHIGAS ARNAU


Titulació: Arquitecte (ETSAB-UPC).

Perfil: Professor del Departament de Projectes Arquitectònics de la UPC.

Email: bohigasjosep@gmail.com

Web: Directori de la UPC

JOAQUIM BRUGUÉ TORRUELLA


Titulació: Doctor en Ciència Política i de l’Administració.

Perfil: Catedràtic de Ciència Política a la Universitat de Girona.

Email: q.brugue@udg.edu

HELENA CRUZ GALLACH


Titulació: Doctora en Geografia (UAB), Màster en Gestió Urbana (Erasmus Universiteit Rotterdam).

Perfil: Territorisxlm SL. Investigadora de l’IGOP (UAB)

Email: hcruz@territorisxlm.com

Web: Territorisxlm

ELENA DOMENE GÓMEZ


Titulació: Doctora en Ciències Ambientals (UAB), Postgrau en Consultoria Ambiental (UAB).

Perfil: Cap de l’Àrea de Sostenibilitat de l’Institut Metròpoli.

Email: elena.domene@institutmetropoli.cat

Web: Equip Institut Metròpoli

CARLES DONAT MUÑOZ


Titulació: Doctor en Geografia (UAB).

Perfil: Professor del Departament de Geografia de la UAB. Codirector de la Unitat de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona.

Email: carles.donat@ohb.cat 

Web: Equip Institut Metròpoli

ORIOL ESTELA BARNET


Titulació: Llicenciat en Economia (UAB) i en Geografia (UAB).

Perfil: Coordinador General del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB).

Email: oestela@pemb.cat

Web: Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

VITTORIO GALLETTO


Titulació: Doctor en Economia (UAB).

Perfil: Cap de l’Àrea d’Economia Regional i Urbana de l’Institut Metròpoli.

EmailVittorio.Galletto@uab.cat

Web:  Equip Institut Metròpoli

MERITXELL GISBERT TRAVERIA


Titulació: Doctora en Geografia i Màster en Tecnologies de la Informació (UAB).

Perfil: Tècnica Superior en Sistemes d’Informació Geogràfica i Professora del Departament de Geografia de la UAB i la UB

Email: meritxell.gisbert@uab.cat

RICARD GOMÀ CARMONA


Titulació: Doctor en Ciència Política i de l’Administració (UAB).

Perfil: Professor del Departament de Ciència Política i Dret Públic de la UAB. Director de l’Institut Metròpoli .

Email: Ricard.Goma@uab.cat

Web: Equip Institut Metròpoli

MARGARITA LEÓN BORJA


Titulació: Catedràtica de Ciència Política (UAB).

Perfil: Professora del Departament de Ciència Política i Dret Públic de la UAB. Directora Acadèmica de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo -Barcelona.

Email: Margarita.Leon@uab.cat

WebDirectori de la UAB

ANTONIO LÓPEZ GAY


Titulació: Doctor en Demografia (UAB).

Perfil: Investigador del Centre d’Estudis Demogràfics.

Email: Antonio.Lopez.Gay@uab.cat

Web: Web del CED

PEDRO LÓPEZ-ROLDÁN


Titulació: Doctor en Sociologia (UAB).

Perfil: Professor del Departament de Sociologia de la UAB.

Email: Pedro.Lopez.Roldan@uab.cat

WebDirectori de la UAB

JAUME MAGRE FERRAN


Titulació: Doctor en Ciències Polítiques (UB).

Perfil: Professor del Departament de Ciència Política de la UB. Director de la Fundació Pi i Sunyer.

Email: jmagre@ub.edu

Web: Directori de la UB

JOEL MARTÍ OLIVÉ


Titulació: Doctor en Sociologia (UAB).

Perfil: Professor del Departament de Sociologia de la UAB.

EmailJoel.Marti@uab.cat

WebDirectori de la UAB

MARC MARTÍ-COSTA


Titulació: Doctor en Polítiques Públicas i Transformació Social (UAB).

Perfil: Investigador, Cap de Governança i Innovació Pública de l’Institut Metròpoli.

Email: marc.marti@institutmetropoli.cat

Web: Researchgate

RUBÉN MARTÍNEZ MORENO


Titulació: Doctor en Ciències Polítiques (UAB).

Perfil: Catedràtic de Ciència Política a la Universitat de Girona.

Email: ruben@lahidra.net

XAVIER MATILLA AYALA


Titulació: Arquitecte (UPC).

Perfil: Professor d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la UPC.

Email: xavimatilla@gmail.com

Web: Directori UPC

MARGOT MECCA


Titulació: Doctora en Geografia (UAB)

Perfil: Investigadora del Departament de Comunicació (UPF).

Email: margot.mecca@upf.edu

IVÁN MIRÓ ACEDO


Titulació: Sociòleg.

Perfil: Cooperativista a la Ciutat Invisible.

Emailivan@laciutatinvisible.coop

JUAN A. MÓDENES


Titulació: Doctor en Geografia , Universitat Autònoma de Barcelona

Perfil: Professor Titular del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i Investigador Associat al Centre d’Estudis Demogràfics.

Email: juanantonio.modenes@uab.cat

WEB: Directori de la UAB

MARC MONTLLEÓ BALSEBRE


Titulació: Biòleg (UB) i Màster en Enginyeria Ambiental (UPC).

Perfil: Director de Projectes Ambientals a Barcelona Regional.

Emailmarc.montlleo@bcnregional.com

ERNESTO MORALES MORALES


Titulació: Doctor en Polítiques Públiques i Transformació Social (UAB).

Perfil: Investigador de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB.

Email: Ernesto.Morales@uab.cat

WebDirectori de la UAB

MARTA MURRIÀ SANGENÍS


Titulació: Llicenciada en Sociologia i Màster Oficial de Criminologia, Política Criminal i de Seguretat (UB).

Perfil: Cap de l’Àrea de Convivència i Seguretat Urbana de l’Institut Metròpoli.

Email: marta.murria@institutmetropoli.cat

WebEquip Institut Metròpoli

ORIOL NEL·LO COLOM


Titulació: Doctor en Geografia (UAB).

Perfil: Professor del Departament de Geografia de la UAB.

Email: Oriol.Nello@uab.cat

WebDepartament de geografia de la UAB

MARC PARÉS


Titulació: Doctor en Ciències Ambientals (UAB).

Perfil: Professor del Departament de Geografia de la UAB. Coordinador de Participació i Moviments Socials a l’IGOP (UAB).

Email: Marc.Pares@uab.cat

Web: Departament de geografia de la UAB.

MAITE PÉREZ PÉREZ


Titulació: Enginyera de Camins, Canals i Ports (UPC).

Perfil: Cap de Servei de Planificació de la Mobilitat Sostenible, de l’AMB

Email: mperez@amb.cat

Web: AMB

NÚRIA PÉREZ SANS


Titulació: Llicenciada en Geografia. Postgrau en Planificació i Gestió de la Mobilitat.

Perfil: Cap de l’Àrea de Mobilitat de l’Institut Metròpoli.

Email: nuria.perez.sans@institutmetropoli.cat

Web: Equip Institut Metròpoli

MANEL PONS SANVIDAL


Titulació: Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat (UB) i Màster en Estadística (UPC).

Perfil: Professor del Departament d’Econometria, Estadística i Economia Espanyola (UB). Cap del Servei d’Estadística de l’Institut Metròpoli.

Email: manel.pons@institutmetropoli.cat

Web: Equip Institut Metròpoli

SERGIO PORCEL LÓPEZ


Titulació: Doctor en Sociologia (UAB) i Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia (Universitat de Granada).

Perfil: Cap de l’Àrea de Cohesió Social i Urbana de l’Institut Metròpoli.

Email: sergio.porcel@institutmetropoli.cat

Web: Equip Institut Metròpoli

ÓSCAR REBOLLO IZQUIERDO


Titulació: Doctor en Ciències Polítiques i Sociologia (UAB).

Perfil: Professor de Sociologia de la UAB. Investigador de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP).

Email: Oscar.Rebollo@uab.cat

WEB: Directori de la UAB

NÚRIA RUIZ FORÉS


Titulació: Màster Universitari en Estadística i Investigació Operativa (UPC & UB, 2012), Màster de Direcció de Màrqueting (ESERP, 2005). Llicenciada en Investigació i Tècniques de Mercat (UB) i Diplomada en Estadística (UB, 2002).

Perfil: Àrea d’Estadística de l’Institut Metròpoli.

Email: nuria.ruiz@institutmetropoli.cat

Web: Equip Institut Metròpoli

SEBASTIÀ SARASA URDIOLA


Titulació: Doctor en Sociologia (UB).

Perfil: Professor de Sociologia a la UPF.

Email: Sebastia.Sarasa@upf.edu

MAR SATORRAS GRAU


Titulació: Doctora en Ciencias Ambientales.

Perfil: Àrea de Sostenibilitat de l’Institut Metròpoli.

Email: mar.satorras@institutmetropoli.cat

Web: Equip Institut Metròpoli

CRISTINA SOBRINO GARCÉS


Titulació: Doctora en Dret, Criminologia (UPF).

Perfil: Àrea de Convivència i Seguretat Urbana.

Email: cristina.sobrino@institutmetropoli.cat

Web: Equip Institut Metròpoli

 

JOAN SUBIRATS HUMET


Titulació: Doctor en Ciències Econòmiques (UB).

Perfil: Catedràtic de Ciència Política i de l’Administració a la UAB. Investigador a l’IGOP.

Email: Joan.Subirats@uab.cat

WebDirectori de la UAB

ENRIC TELLO ARAGAY


Titulació: Doctor en Geografia i Història (UB).

Perfil: Catedràtic del Departament d’Història i Institucions Econòmiques de la UB.

Email: Tello@ub.edu

MARIONA TOMÀS FORNÉS


Titulació: Doctora en Estudis Urbans (Programa Conjunt de l’Université du Québec à Montréal i l’Institut National de la Recherche Scientifique-Urbanisation, Culture et Société).

Perfil: Professora Agregada Serra Húnter de Ciència Política en la Universitat de Barcelona (UB) i Membre del Grup de Recerca en Estudis Locals (GREL).

Email: MarionaTomas@ub.edu

WebDepartament de dret de la UB

JOAN TRULLÉN THOMAS


Titulació: Doctor en Ciències Econòmiques (UAB).

Perfil: Professor del Departament d’Economia Aplicada de la UAB.

EmailJoan.Trullen@uab.cat

WebDirectori de la UAB

JOAN MIQUEL VERD PERICÀS


Titulació: Doctor en Sociologia (UAB), Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials i Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia.

Perfil: Professor del Departament de Sociologia de la UAB. Director del Grup d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT).

Email: JoanMiquel.Verd@uab.cat

Web: Directori de la UAB

JAIME VILA TRAVER


Titulació:  Doctor en Història Ambiental (UPO), Màster en Agroecologia (UCO), Ambientòleg (UPV) i Enginyer Forestal (UPV)

Perfil:  Àrea de Sostenibilitat de l’Institut Metròpoli.

Email: jaime.vila@institutmetropoli.cat

Web: https://scholar.google.com/citations?user=I9i8UGoAAAAJ&hl=en

 

Testimonis de ex-alumnes

Exemples de TFM

Curs 2019-2020

Títol del TFMAlumneTutor/a
Entorns alimentaris, activitat física i obesitat infantil: anàlisi socioespacial de l'entorn de les escoles de BarcelonaMarina Borràs LlarchElena Domene i Marta Garcia
La participació infantil, la seva rellevància en el projecte "ciutat jugable"Maria Canas TorruellaRicard Gomà
"Desarrollo de un análisis socioecológico integrado de la infraestructura
verde metropolitana para evaluar los efectos en la salud y el bienestar de la
población."
Marcos González Carrasco
Joan Marull
Mercat social versus mercat global. La modificació del Pla Metropolità 22@2020 com a oportunitat de promoure l'economia social i solidària al PoblenouAdrià Menéndez Molist
Marc Martí-Costa
Ciudades que cuidan. El reconocimiento de la vulnerabilidad de los cuerpos en el ámbito urbanoIrene Muñoz Vita
Sergio Porcel

Curs 2018-2019

Títol del TFMAlumneTutor/a
Pautes recent de la mobilitat residencial a la metròpoli de Barcelona
Pol Casals GinjaumeCarles Donat
Una aproximació al comerç quotidià de la ciutat de Barcelona
Anna Gracián ZahoneroXavier Matilla
Aproximación a los retos y oportunidades para el juego en el espacio Público
Elena Hernández Cuñat
Ricard Gomà
El AMB "Pam a pam". Los instrumentos d eplanificación estratégica (PAMs de los municipios metropolitanos en el mandato 2015-2019
Fernando Martos RodríguezMariona Tomàs
Segregació escolar i polítiques educatives. Els programes públics de millora de les oportunitats educatives a la ciutat de Barcelona
Joel Muñoz Aranda
Oriol Nel.lo
La infraestructura verda en el sistema territorial metropolità. Anàlisi comparada de diferents àrees metropolitanes i elements estratègics per l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Montserrat Obiols Acebrón
Joan Marull

Curs 2017-2018

Títol del TFMAlumneTutor/a
L'avaluació dels plans locals estratègics. Proposta d'avaluació per al Pla Estratègic de Cerdanyola del Vallès
Albert Marañón LedesmaMarc Martí-Costa
Production, Reproduction and Appropriation of Metropolitan space. A Case Study of Sikh community in the Metropolitan Area de Barcelona
Nachatter Singh
Andreu Domingo
Eficiencia energética y situación socioeconómica en los barrios de Barcelona
Jorge Andrés Rivera Yépez
Carles Donat
De l'aïllament a la inclusió i expansió de Badia del VallèsMarta Vicens Núñez
Sergio Porcel

Inscripció

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d’un títol universitari oficial, principalment en les àrees següents: geografia, sociologia, ciència política, economia, ciències ambientals, dret, antropologia, enginyeria i arquitectura. Aquest títol ha de ser espanyol o expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior o extracomunitari que faculti, al país expenedor del títol, per a l’accés als ensenyaments de màster.

 La documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud és la següent:

 • Títol de Grau o Equivalent
 • Expedient acadèmic
 • DNI /TIE/ Passaport vigent
 • CV
 • Carta Motivació i/o Carta Recomanació

La coordinació comunicarà l’admissió un cop comprovat que es compleixen tots els requisits d’accés. En el cas que el nombre d’inscrits que compleixin els requisits d’accés superi el nombre de places ofertades, l’adjudicació de places es faria d’acord als criteris següents:

 1. Expedient acadèmic (70%).
 2. Experiència professional i formació en relació a l’àmbit d’estudi (20%).
 3. Carta de motivació, i/o carta de recomanació, del candidat per realitzar el màster (10%).

El període d’inscripció per accedir a  l’edició del màster 2024-25 ja està obert, i es pot realitzar on-line o presencialment, seguint les instruccions que es poden trobar en aquest enllaç.

 

 Matrícula

El període d’inscripció per accedir a  l’edició del màster 2024-2025 ja està obert, i es pot realitzar on-line o presencialment, seguint les instruccions que es poden trobar en aquest enllaç.

 

Atenció a l’alumne

Dolors Miñarro
Suport administratiu de l’Institut Metròpoli  al Màster Metròpoli
Dolors.Minarro@uab.cat
34 93 586 8863

Beques

El Màster Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans[1] es un màster propi de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), fruit de la col·laboració entre aquesta institució i el Consorci de l’Institut Metròpoli .

Aquest Màster vol oferir un nou enfocament de les polítiques urbanes més enllà de l’àmbit local i institucional tradicionals, permetent incorporar marcs conceptuals i instruments per entendre la realitat metropolitana de manera transversal.

El Màster Metròpoli consta d’un total de 60 crèdits i combina l’anàlisi, per una banda, des d’una perspectiva global (per mitjà de 30 crèdits obligatoris i sis crèdits optatius), i, per l’altra, des de l’especialització, mitjançant dos itineraris (de 18 crèdits obligatoris i 6 crèdits optatius); un itinerari d’Anàlisi, orientat a la formació per a la recerca, i un altre de Gestió, amb caràcter de suport a la pràctica, i amb una vesant més professionalitzadora.

El període lectiu és del 28 d’octubre de 2024 al 30 de juny de 2025.

La matrícula del Màster té un preu de 3.960€.

L’Institut Metròpoli  vol fer extensiva aquesta oferta de beques de formació a totes aquelles persones interessades en cursar el Màster Metròpoli.

 

Nombre i destinataris de les beques

L’Institut Metròpoli ofereix a les persones interessades en cursar el Màster Metròpoli, a partir d’un finançament total de 7.920€, beques o ajuts a la matrícula que poden arribar a cobrir entre un 40% (1.584€) i un 100% (3.960€) de l’import de la mateixa. En funció del nombre, perfil i nivell acadèmic de les sol·licituds que es presentin a aquesta convocatòria, la resolució de la comissió avaluadora permetrà atorgar entre 2 i 5 beques.

El requisit per poder optar a les beques, a més d’haver formalitzat la inscripció al Màster, és estar en possessió d’un títol universitari oficial, principalment en les àrees següents: geografia, sociologia, ciència política, gestió pública, economia, ciències ambientals, dret, antropologia, enginyeria i arquitectura, o equivalent. Aquest títol ha de ser espanyol o expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior o extracomunitari que faculti, al país expenedor del títol, per a l’accés als ensenyaments de màster.

En cas que el nombre de sol·licituds que es presentin a aquesta convocatòria i que compleixin amb els requisits establerts a la mateixa superi el nombre màxim de beques previstes, la comissió avaluadora procedirà a prioritzar els/les aspirants en funció del seu perfil i mèrits acadèmics, i, si ho considera pertinent, podrà optar per convocar-los/les a una entrevista.

 

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds de beca es podran presentar des del dijous 25 d’abril fins al divendres 21 de juny , a l’adreça de correu electrònic dolors.minarro@uab.cat, mitjançant un escrit dirigit a la coordinació de l’Màster, indicant les motivacions de la candidatura i adjuntant la documentació següent: títol universitari oficial, expedient acadèmic, currículum vitae, el DNI o Passaport i el justificant o resguard d’haver sol·licitat l’admissió a el Màster, que comporta l’abonament de la taxa corresponent.

 

Document de convocatoria

En aquest enllaç podeu trobar la convocatòria de les beques.

FAQ

Per què estudiar el Màster Metròpoli ?

Perquè s’obre una etapa on l’aposta metropolitana reforça la seva dimensió de Projecte Col·lectiu. Es generalitza el convenciment que és en l’escala metropolitana on es posa avui en joc la possibilitat d’avançar cap a escenaris de prosperitat sostenible, i d’equitat social i urbana.

Perquè es tracta d’un programa ben articulat i connectat a l’entorn, a més d’innovador, atès que aborda des d’un punt de vista interdisciplinar la realitat metropolitana com a focus transversal de coneixement. La proposta de Metròpoli, com a màster en estudis urbans i metropolitans –en la línia d’altres universitats europees de referència– s’orienta a oferir una formació de postgrau amb capacitat d’englobar perspectives acadèmiques diverses i dotar-les d’un nou sentit en clau metropolitana.

 

Qui impulsa aquest Màster?

Aquest màster és impulsat per l’Institut Metròpoli, com a espai d’articulació consolidat entre la recerca universitària i les polítiques públiques en l’àmbit metropolità, amb una implicació directa d’Instituts i Departaments de la UAB i de la resta d’universitats públiques catalanes, la qual cosa dóna com a primer resultat la participació d’un ventall de professors/es amb trajectòries de docència, recerca i gestió pública molt importants i vinculades a la realitat metropolitana. Es disposa d’un bagatge molt rellevant que permet construir un punt de partida sòlid i innovador.

 

A qui s’adreça?

 • Estudiants de postgrau i doctorands, investigadors/es relacionats/des amb l’àmbit universitari i la recerca, interessats/des en iniciar o completar la seva formació, orientant-la cap a la investigació pluridisciplinar en ciències socials sobre les principals dinàmiques territorials, ambientals, poblacionals i socioeconòmiques que es desenvolupen avui en l’àmbit metropolità.
 • Professionals de l’Administració pública (personal directiu i tècnic) interessats/des en accedir a una formació integral i a una línia professional que permeti reforçar capacitats de planificació, definició, gestió i avaluació de polítiques públiques en l’àmbit metropolità per tal d’aconseguir un desenvolupament inclusiu, innovador i sostenible.

 

Quines són les sortides professionals d’aquest Màster?

 • Administracions públiques territorials: ajuntaments, Àrea Metropolitana de Barcelona, Diputació, mancomunitats municipals… en llocs de responsabilitat tècnica i directiva en el conjunt de les àrees d’intervenció.
 • Universitats i instituts públics de recerca, en places de direcció, coordinació i realització de projectes d’investigació bàsica i aplicada en l’àmbit de les ciències socials i el territori.
 • Entitats del tercer sector i empreses vinculades tant a l’anàlisi com a l’assessoria i a la realització de projectes d’intervenció social, econòmica, urbana i ambiental en el territori.

 

Quines opcions de matrícula i, per tant, d’orientació curricular em dóna aquest programa?

Aquest programa et dóna la possibilitat de completar la teva formació en recerca i/o les teves competències professionals fent el curs complet, recomanable per aconseguir una formació integral. La transversalitat de coneixements queda garantida. L’orientació concreta la marca l’itinerari escollit: el d’Anàlisi, orientat a la formació per a la recerca i la pràctica reflexiva; o el de Governança i Gestió, amb caràcter de suport a l’agenda de polítiques públiques, i amb un vessant professionalitzador.

Alhora, però, tens també l’opció de fer de forma independent aquell/s mòdul/s en el/s qual/s tinguis un interès especial per a l’orientació del teu desenvolupament acadèmic i/o professional.

Notícies

papallones_informe_23

Les papallones metropolitanes disminueixen més d’un 30 % durant la sequera

L’Observatori metropolità de papallones, un projecte de ciència ciutadana impulsat per l’AMB amb la col·laboració de l’Institut Metròpoli i el CREAF, publica el seu cinquè informe de resultats i analitza, per primer cop, els efectes de la sequera en les papallones metropolitanes

EMEF-resultats-23

La mobilitat a l’àrea de Barcelona supera els 20 milions de desplaçaments en dia feiner i dos de cada tres ja es fan amb modes sostenibles

Són dades de l’Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF) 2023, operació d’estadística oficial de referència impulsada per l’ATM i realitzada per l’Institut Metròpoli

Jornada_barris_diba_web

Estadística de condicions de vida i estructura d’oportunitats dels barris de la demarcació de Barcelona. Inscriu-t’hi!

Ingressos, condicions de vida, igualtat d’oportunitats i dinàmiques comunitàries. Són els quatre grans eixos temàtics d’aquesta base de dades sense precedents, elaborada per l’Institut Metròpoli i la Diputació de Barcelona, que presentem el pròxim 11 de juliol

correu-electronic-IM

Ara ens trobaràs al correu electrònic institutmetropoli.cat

L’equip de l’Institut Metròpoli canvia el seu correu corporatiu d’uab.cat a institutmetropoli.cat

Contacte

L’Institut Metròpoli té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, p. 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
e-mail: info@institutmetropoli.cat

Horari d’atenció al públic: 8-15h

Formulari de contacte

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’Institut Metròpoli, cliqueu aquí